Sundheds- og omsorgspersonale

Vores sundheds- og omsorgspersonale må ikke blive syge

Sundheds- og omsorgspersonale, der til dagligt arbejder med mennesker er i øget risiko for stress og udbrændthed. Det er en vigtig politisk opgave - ud over at sørge for optimale arbejdsvilkår - at tilbyde veldokumenterede programmer, der kan forebygge, at medarbejdere går ned med stress. 

MBSR- og CCT-kurser kan øge evnen til at håndtere daglige stressede situationer samt øget nærværet og kontakten med både kolleger og borgeren eller patienten og dermed optimere oplevelsen af kvalitet i arbejdet. Både for medarbejderen og det menneske, der bliver hjulpet.  

SOSU'er træner mental sundhed

På SOSU-skolen i Skanderborg, SOSU Østjylland har de kørt et pilotprojekt med 10 ugers mindfulness-kursus til eleverne. Målet er at øge trivsel og reducere stress og samtidig lære dem, hvordan de styrker deres mentale sundhed til et fremtidigt erhverv med uforudsigelige situationer og meget syge borgere.