For kommuner

En af kommunens mange opgaver er at forebygge, at borgere blive syge. Der er i forebyggelses-centre ofte et stort fokus på fysiske sygdomme, som hjerte-kar-sygdomme og forhøjet kolesterol tal. Mange af disse sygdomme er forbundet med mental sundhed - eller mangel på samme. Forskning har efterhånden afdækket en klar sammenhæng mellem langvarigt højt stressniveau og en lang række livsstilsygdomme – herunder hjerte-kar-sygdomme. Det er altså essentielt også at forebygge ved at fremme mental sundhed.

Depression, angst og stress udgør desuden en stor andel af sygemeldings-statistikkerne. Gentagelsesrisikoen for depression er høj, men det kan forebygges.

Når vi taler forebyggelse, er det vigtigt at benytte de programmer, der er mest veldokumenterede. Det er programmer som Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) og Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT), hvor der er lavet mere end 100 videnskabelige studier, der har dokumenteret effekten.

Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) har vist sig at forebygge tilbagefald af depression lige så effektivt som medicin, og det koster ikke mere.

Som kommune er det muligt at samarbejde med Dansk Center for Mindfulness om at forebygge sygdom og fremme borgernes mentale sundhed. Dette er en garant for at benytte metoder, der er effektive og kvalitetssikrede.

Eksempler på samarbejde

  • Aarhus kommune Sundhed og Omsorg har henvist stressede borger til Dansk Center for Mindfulness. Vi har dokumenteret, at borgerne styrkede deres mentale sundhed og fik mindre stress og bedre trivsel.
  • Sygemeldte borgere i Aarhus, Syddjurs, Køge og Lejre kommune får tilbudt MBSR. Kommunerne henviser til MBSR-undervisere uddannet ved Dansk Center for Mindfulness.   

Derfor er det vigtigt, at kommuner vælger kvalitetssikrede metoder

Kurser købt gennem os er en garant for kvalitet samt mulighed for at inkludere før- og eftermålinger. Hvis en kommune vil vælge det bedst dokumenterede program til at styrke mental sundhed og nedbringe symptomer på stress, angst, depression og smerter, skal de vælge standardiseret mindfulness, der er dokumenteret i oversigtsartikler og metaanalyser.

Hvis en kommune vil bidrage til forskning og få viden, om det de gør, faktisk har effekt, kan vi sammen lave lodtrækningsforsøg og lave økonomiske beregninger. Det er vigtigt, at offentlige midler går til at tilbyde flest mulige borgere bedst dokumenteret behandling til den bedste pris. MBSR er generelt billigere og bedre end andre behandlinger, fordi træningen er intensiv og veldokumenteret, og fordi der kan være mange deltagere på hvert hold.