Organisationer og virksomheder

Vi skal ikke vente med at styrke vores mentale sundhed, til vi er blevet syge. Som arbejdsplads og samfund sparer vi mange penge ved at forebygge. Og for den enkelte kan forebyggelse reducere den lidelse, der er forbundet med stress, angst og depression.

Dansk Center for Mindfulness deltager hver oktober måned i Danmarks Mentale Sundhedsdag, hvor arbejdspladser kan søge om 10.000 kroner til at afholde en workshop eller booke et foredrag om mental sundhed. Projektet er støttet af Velliv Foreningen.

Læs mere og søg penge her: danmarksmentalesundhedsdag.dk

Mental sundhed er en del af FN's verdensmål

At styrke den mentale sundhed er en del af FN's 3. verdensmål. Menneskers mentale trivsel har afgørende betydning for en bæredygtig fremtid.

Ifølge WHO er mental sundhed en tilstand af trivsel, hvor hver enkelt er i stand til at udfolde sit potentiale, håndtere dagligdagens udfordringer og bidrage positivt til fælleskabet.  

Effektiv stressforebyggelse

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er et effektivt middel til sundhedsfremme, forebyggelse og behandling, og kan med fordel benyttes af både raske og syge – også i virksomheder og organisationer.

MBSR er dokumenteret for sin effekt i mere end 100 kontrollerede studier. For at måtte sige, at et program/ en intervention har en effekt/har evidens, skal det påvises i mindst tre kontrollerede og uafhængige forsøg. Så der er ikke længere nogen tvivl om, at MBSR er gavnligt på tværs af alder, kultur og helbredstilstande.

MBSR er ikke et quick fix eller en pille, du kan tage. Men der er endnu ikke opfundet midler, der med så beviselig en effekt forebygger og behandler stress, som MBSR. Det er derfor bydende nødvendigt at implementere programmet og gøre det tilgængeligt for danskere. Forebyggende fra vi starter i børnehave og skole, og til vi forlader arbejdsmarkedet. Og som behandling, når skaden er sket.

Eksempler på projekter på arbejdspladser

  • MBSR til specialpædagoger. Projektet reducerede antallet af medarbejdere i risiko for at blive sygemeldt med stress fra 45% til 12%.

  • Mindfulness og det grå guld. Forskningsprojekt fra efteråret 2019, der skal se, om MBSR til mennesker, der går fra aktivt arbejdsliv til pension kan reducere stress samt øge livsglæde og kognitive færdigheder.

  • Stress i Aarhus kommune. Tilbud om MBSR til sygemeldte borgere. Forsøget viste, at MBSR havde en bedre effekt end det etablerede tilbud og venteliste. 

  • Stressfri hverdag for børn og unge. Projekt med start efteråret 2018. Skal reducere stress og øge trivsel hos både elever og lærere. Projektet søger at ramme generelt frem for en særligt udsat gruppe.

Se mere om vores projekter her.