Mindfulness mod stress, angst og depression

Når vi er syge, kan det være svært på egen hånd at vikle os ud af de negative eller begrænsende tankemønstre. Vi kan ofte opleve en smerte ved ikke længere at kunne det samme, som vi kunne i fortiden. Vi kan være triste over det identitetstab, vi føler i nutiden og have bekymringer for fremtiden.

 

Accept af tanker

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) kan hjælpe til at holde fokus på nutiden og arbejde med de tanker, der opstår i nuet. I første omgang handler Mindfulness ikke om at ændre tankerne, men at registrere og acceptere, at de er der. Herefter kan vi arbejde med, hvordan vi forholder os til dem på en mere hensigtsmæssig måde. MBSR fjerner ikke nødvendigvis de triste tanker og følelser, vi kan have. Men det kan bidrage til, at vi accepterer, at de er en del af livet. Frem for, at vi bruger kræfter på at kæmpe imod dem. Denne praksis kan forøge vores livsglæde og mindske stress. 

Læs mere om MBSR her.

 

Program udviklet til depression

Søsterprogrammet MBKT henvender sig til dig, der har eller har haft depression og som ønsker at forebygge tilbagefald af depression. Du vil ved start af forløb få en individuel samtale og ved afslutning af forløbet udarbejdes en individuel behandlingsplan. 

Du vil lære teknikker til at lindre mistrivsel og opbygge et blivende godt mentalt helbred. Mental træning kan disciplinere sindet, så du fremmer energi, venlighed, glæde og medfølelse.

Læs mere om MBKT her.

Få oversigt over vores kurser her.