Evidensbaserede kurser

Evidensbaserede kurser i mindfulness

Der findes to manualiserede, veldokumenterede og omkostnings-effektive mindfulness-programmer til stressreduktion og forebyggelse af tilbagevendende depression:

  1. Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR)
  2. Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi (MBKT)

115 RCT studier bekræfter, at MBSR kan hindre, at stress bliver til sygdom og reducerer symptomer på stress, angst, depression og smerter, og at MBKT kan forebygge depression på niveau med antidepressiv medicin. (Gotink, 2015 Standardised Mindfulness-Based Interventions in Healthcare: An Overview of Systematic Reviews and Meta-Analyses of RCTs, Kuyken, 2015 Effectiveness and cost-effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy compared with maintenance antidepressant treatment in the prevention of depressive relapse).

Desuden viser 117 studier, at MBSR og MBKT kan anvendes til patienter med psykiatriske diagnoser. Den stærkeste evidens er for depression, smerter, rygning og misbrug (Goldberg, 2017 Mindfulness-based interventions for psychiatric disorders: A systematic review and meta-analysis).