Compassion-kursus

8-ugers træning i ompassion

På baggrund af Compassion Cultivation Training (CCT), et forskningsbaseret program, der har vist sig særligt gavnligt for folk, der enten gennem deres fag eller som pårørende har sygdom eller lidelse tæt inde på livet, tilbyder vi træning i compassion. 

CCT er udviklet ved  Stanford University og kurset i compassion udbydes i Danmark af psykolog og CCT-certificeret underviser Nanja Holland Hansen - gennem Dansk Center for Mindfulness.  

Kontakt os ved spørgsmål eller behov for yderligere information. Se vores kurser her.

Formålet med compassion-kurset

Formålet med træning af compassion er mere end bare at mærke empati eller at bekymre sig for et andet menneske. Træning af compassion hjælper os til at have modet og styrken til at være med smerte og lidelse, når livet er svært. Både hos os selv og andre.

Med den systematiske træning af compassion skaber vi mere opmærksomhed omkring - og forståelse for - egne tanker, følelser og adfærd for derved at udvikle redskaber og færdigheder til at indgå i sundere relationer til os selv og andre. Forskning peger på, at systematisk træning af compassion giver øget psykisk trivsel, nærvær, selvomsorg, modstandskraft, og social forbundethed. Desuden nedsætter det stress, angst og depression.  

Hvordan foregår compassion-kurset

Compassion-kurset, løber over otte uger/mødegange, hvor deltagerne mødes to timer om ugen. Du modtager undervisning, som omfatter psykologiske, neurologiske og kontemplativ forskning samt interaktive klasseaktiviteter, og meditationsøvelser.

Desuden laver du hjemmearbejde mellem lektionerne ved at få adgang til indspillede ledende meditationer af 20-25 minutters varighed. Derudover udføres uformelle øvelser, hvor vi bruger dagliglivets situationer til at arbejde med undervisningsmaterialet den pågældende uge.