Kursus i CCT

Hvad kan jeg få ud af at træne CCT?

Compassion-træningen har særligt fokus på at håndtere ubehagelige følelser og kan hjælpe dig til at have modet og styrken til at være med smerte og lidelse, når livet er svært. Med en systematisk træning af compassion skaber du mere opmærksomhed omkring - og forståelse for - egne tanker, følelser og adfærd. Du udvikler redskaber og færdigheder til at indgå i sundere relationer til dig selv og andre.

Hvem kan med fordel træne CCT? 

Hvis du møder megen lidelse på dit arbejde eller i dit privatliv, kan du have særlig gavn af compassion-træning.  Arbejdsmæssigt er compassion-træning relevant for sundhedspersonale, som sygeplejersker, læger og psykologer eller andre, da de dagligt møder lidelse. Er du i dit privatliv pårørende til mennesker med sygdom eller andre svære udfordringer i deres liv, kan du også have stor glæde af compassion-træning. Mange ledere vælger også at tage kurset for at få redskaberne til at være i forskellige relationer på arbejdspladsen hvor det er vigtigt at kunne rumme andre med compassion og venlighed.  

De “redskaber” og evner, som du tilegner dig, kommer dig til gode på arbejdet såvel i dit privatliv. Evnen til at passe på dig selv og indgå i relationer på en hensigtsmæssig måde er noget, du bruge både på arbejdet som privat. 

Formålet med kursus i CCT

Formålet med træning af compassion er mere end bare at mærke empati eller at bekymre sig for et andet menneske. Træning af compassion hjælper os til at have modet og styrken til at være med smerte og lidelse, når livet er svært. Både hos os selv og andre.

Når vi træner compassion, træner vi evnen til at møde de svære daglige situationer, som alle mennesker oplever, med compassion og med venlig omsorg for os selv, vores kære og andre mennesker.

Vi undersøger hvilke barrierer, der kan opstå i vores træning, og vi træner evnen til at se og forstå, at vi som mennesker er meget mere ens, end vi er forskellige. Den røde tråd igennem kurserne er, at vi begynder at få en fornemmelse og forståelse for, at vi har muligheden og evnen til at træne vores egen mentale sundhed på en hensigtsmæssig måde. Med tiden kan det medføre, at vi kan bidrage til de problematikker, der er i vores samfund fra et sted i os selv af compassion og medmenneskelighed.

Med den systematiske træning af compassion skaber vi altså mere opmærksomhed omkring - og forståelse for - egne tanker, følelser og adfærd for derved at udvikle redskaber og færdigheder til at indgå i sundere relationer til os selv og andre. Forskning peger på, at systematisk træning af compassion giver øget psykisk trivsel, nærvær, selvomsorg, modstandskraft, og social forbundethed. Desuden nedsætter det stress, angst og depression.

 

Forskning viser, at træning i compassion kan give:

  • Mere glæde
  • Mere ro
  • Større accept af følelser, som de er
  • Selvaccept
  • Tilfredshed med jobbet
  • Blive bedre til at passe på sig selv
  • Compassion for en selv og andre
  • Åbenhed for at modtage compassion fra andre. 

Hvordan foregår kursus i CCT

 

CCT er et 8-ugers kursus med ugentlige sessioner af 2 timers varighed, som indeholder undervisning, diskussioner og små gruppeøvelser. Derudover skal deltagerne opbygge en daglig meditationspraksis. Der vil være hjemmearbejde i ca. 30 min. dagligt med det formål at integrere compassion i dagligdagen og gøre det til en vane med regelmæssig træning/praksis i compassion.

Ugerne er bygget op som følger:

Uge 1: Et stabilt og roligt sind: Hvorfor meditation er vigtigt, og compassion er relevant

Uge 2: Compassion og venlighed for en person man holder af

Uge 3: Compassion for én selv: Hvordan det at tilbyde sig selv compassion hænger sammen med motivation, mod, tillid, visdom samt psykisk og fysisk trivsel

Uge 4: Venlighed mod én selv: Hjælp til at finde mening i dit liv lige nu og på sigt

Uge 5: Fælles medmenneskelighed: Mere os end mig

Uge 6: Udvide compassion: Compassion for mennesker, du har et svært forhold til

Uge 7: Aktiv Compassion: Stærk compassion

Uge 8: Integration

Baggrund for kursus i CCT

Compassion Cultivation Training (CCT) kurset blev udviklet i 2009 ved Stanford University, Medical School af Thupten Jinpa og kollegaer. Kurset var udviklet med den intention, at det skulle være for alle mennesker, som havde en interesse i at træne compassion, uanset religiøs overbevisning hvilket også gjorde, at kurset er sekulært. Fra 2010-2012 blev der forsket i CCT-kurset for at forstå, hvorvidt denne strukturerede compassion træning havde en effekt på mental sundhed. Det havde den, og kurset blev derefter udbudt til den generelle amerikanske befolkning. I 2012-2013 blev de første 50 mennesker uddannet og certificeret til at undervise CCT kurset, heriblandt Nanja H. Hansen, psykolog og Ph.d studerende ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.