Bøger

Mindfulness-baseret kognitiv terapi til funktionelle lidelser

Kapitel om mindfulness-baseret kognitiv terapi til medicinsk uforklarlige symptomer, som på dansk betegnes funktionelle lidelser.

- af Van Ravesteijn Hiske & Lone Overby Fjorback.

Mindfulness-based cognitive therapy: medically unexplained symptoms.

In: Stuart Eisendrath, Mindfulness-Based Cognitive Therapy:  Innovative Applications. Springer.

Mindfulness og kronisk stress

Kapitel om mindfulness til behandling af kroniske stress lidelser.

Mindfulness, stress og biologi gennemgåes detaljeret og systematisk.

- af Karen Johanne Pallesen, Jesper Dahlgaard & Lone Overby Fjorback.

Mindfulness for the treatment of stress disorders.

E. Y. Shonin, W. Van Gordon and M. D. Griffiths (eds.).

Mindfulness and other Buddhist- Derived Approaches in Mental Health and Addiction, Advances in Mental Health and Addiction Series. Springer.  

Hvad kræver det at undervise i mindfulness?

Kapitel om, hvad det kræver at undervise i Mindfulness i international publikation.

- af Jacob Piet, Lone Overby Fjorback & Saki Santorelli.

What is Required to Teach Mindfulness Effectively in MBSR and MBCT.

E. Y. Shonin, W. Van Gordon and M. D. Griffiths (eds.)

Mindfulness and other Buddhist- Derived Approaches in Mental Health and Addiction, Advances in Mental Health and Addiction Series. Springer. 

Mindfulness til kronisk smerter

Kapitel om mindfulness til kroniske smerter i international bog til mindfulness-undervisere.

- af Lone Overby Fjorback & Else-Marie Elmholdt Jegindø.  

Individuals in Chronic Pain.

Donald McCown, Diane K. Reibel, Marc S. Micozzi (eds.),

Resources for Teaching Mindfulness: A Cross-Cultural and International Handbook. Springer.

Må jeg hjælpe dig? fri af depression

- af Lone Overby Fjorback.

Denne bog er skrevet til læsere, der på en eller anden måde sidder fast, hvad enten det er i stress, krise eller depression. Måske er du bange for, om du har en depression; måske er du på vej op igen efter en sygemelding. Uanset hvordan du har det, eller hvad der er sket, er der hjælp at hente. Måske har du tænkt over, hvad du selv kan gøre for at få det bedre – men ikke orket at tænke tanken til ende. Alle de velmenende råd om mad, motion, søvn og tankemønstre preller af på dig … for hvordan skulle man dyrke motion, når man ikke engang kan rejse sig fra sofaen? Men du kan rejse dig igen.

Tre ord er vigtige her: Medicin, kærlighed og mindfulness. 

Mindfulness for begyndere

- af Jon Kabat-Zinn. Oversat af og med øvelser indtalt af Jacob Piet.

Her tilbyder Jon Kabat-Zinn, som var den lærer, forsker og kliniker, der først demonstrerede de gavnlige virkninger af mindfulness inden for vestlig medicin, en bog, der kan anvendes på tre måder: 1. Som en samling af refleksioner og praktiske øvelser, der kan åbnes og udforskes på vilkårlig vis, 2. Som lærerig og inspirerende læsning fra start til slut og 3. Som en basisbog med daglige belæringer om mindfulness-praksis.

Begyndere henvender sig til såvel som mediterende, der har praktiseret over længere tid. Mindfulness for begyndere forsyner læseren med relevante svar, indsigter og instruktioner, der kan hjælpe os med at foretage et skift, fra øjeblik til øjeblik, til en mere udvidet, klar, pålidelig og kærlig forbindelse til os selv og verden.

 

 

Lev med livets katastrofer

- af Jon Kabat-Zinn.

Lone Overby Fjorback, Kit Appelt og Tua Preuss er fagkonsulenter på bogen.

Ny revideret udgave af Jon Kabat-Zinns mindfulness-klassiker om at bruge kroppens og sindets visdom til at håndtere stress, smerte og sygdom. Lev med livets katastrofer er et hovedværk i mindfulness-litteraturen og fundamentet for Jon Kabat-Zinns verdenskendte program mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR).

Denne reviderede og opdaterede udgave indeholder resultater fra den nyeste forskning i mindfulness, en ny introduktion, opdateret statistik og en omfattende revideret læseliste.

Mindfulness kognitiv terapi

Jacob Piet er sprogkonsulent på bogen og har indspillet de CD'er der følger med bogen.

I bogen præsenteres programmet mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT). Der gives trinvise anvisninger på, hvordan man kan integrere meditationer, mindful bevægelse og kognitive interventioner i de strukturerede gruppesessioner. Deltagerne lærer at bryde fri af de vanemæssige og automatiske tanke- og kropsmønstre, der opstår, når de bliver deprimerede, og at forebygge, at disse mønstre løber løbsk.

Der præsenteres aktuelle resultater fra en lang række studier af MBKT’s virkningsfuldhed og de underliggende mekanismer.

Kognitiv terapi - Nyeste udvikling

Kapitlet om mindfulness i bogen Kognitiv terapi - nyeste udvikling.

-  af Jacob Piet og Lone Overby Fjorback.

Bogen er skrevet for behandlere og undervisere inden for sundheds-, social- og undervisningssektorerne, der interesserer sig for mennesker med psykiske lidelser. Den er primært tænkt som en indføring i praktisk anvendelige behandlings-metoder.

Kapitlet om mindfulness giver en overskuelig indføring i baggrund, behandling og forskning inden for mindfulness terapi.

Mindfulness

- af Lone Overby Fjorback.

Mindfulness-meditation er en bevidst måde at skærpe og fastholde opmærksomheden på den øjeblikkelige oplevelse. At være til stede i nuet – snarere end at hænge fast i ting, som er sket, eller som vi ønsker vil ske.

Forskning på området viser, at mindfulness-meditation i mange tilfælde reducerer symptomer og har positiv effekt på menneskers holdninger, adfærd og selvopfattelse.

Bogen gennemgår øvelser, der kan hjælpe til at forhindre de negative tanker og følelser i at blive til selvforstærkende onde cirkler. En af vejene er bevidst at træne opmærksomheden, nærværet i forhold til kroppen og det, man sanser. Og at være mere rummelig over for alle følelser. Der følger en cd med bogen med guidede øvelser, indtalt af bogens forfatter.

Bogen er skrevet af læge i psykiatri Lone Overby Fjorback, der har forsket i, hvordan mindfulnessmeditation virker i forhold til psykisk sygdom – og selv har årelang erfaring med meditation og undervisning inden for feltet.

Du kan downloade øvelser på PsykiatriFondens hjemmeside.

Mindfulness and Bodily Distress

Ph.d.-afhandling af Lone Fjorback.

Med støtte fra TrygFonden udførte vi i perioden 2008-2012 en undersøgelse af effekten af mindfulnessbehandling på BDS-patienter og fandt, at behandlingen mindskede patienternes symptomer og bedrede deres tilstand væsentligt. De 119 inkluderede BDS-patienter havde i gennemsnit været syge i 14 år.

Undersøgelsen blev sammenholdt med registerdata. Hovedkonklusionerne af undersøgelsen var, at BDS-patienter er villige til at indgå i mindfulnessbehandling, der kan nedsætte symptomer, bedre funktion, spare penge i sundhedssystemet, og muligvis hindre, at patienter ryger helt ud af arbejdsmarkedet [1-4].

Udgifterne til permanente helbredsrelaterede ydelser, specielt førtidspension, var signifikant mindre i mindfulnessgruppen end i kontrolgruppen ved 15 måneders opfølgning, hvor 25% fra mindfulnessgruppen fik førtidspension sammenlignet med 45% fra kontrolgruppen (p=0.025).

Afhandlingen kan læses og downloades her.

Børn i balance

Lone Overby Fjorback har skrevet forord til Eline Snels bog, som henvender sig til forældre med børn i alderen 5-12 år.

Med bogen hører en CD med 11 lette meditationsøvelser indtalt af Alberte Winding.

Compassion - Lær at rumme svære følelser

- Af Nanja Holland Hansen

Compassion er den følelse af omsorg, der opstår, når vi bliver konfronteret med egen og andres lidelse og føler motivation til at lindre denne lidelse. 

I denne bog lærer du at handle med Compassion ved hjælp af enkle øvelser. Du lærer at acceptere de svære følelser og livsbegivenheder, som alle mennesker oplever i løbet af et liv. Du bliver opmærksom på din egen indre kritiske stemme og får mulighed for at ændre den. Og du får en forståelse af, at hvis du møder udfordringerne og de svære følelser med omsorg og medfølelse, vil du nemmere kunne acceptere, at de er en naturlig del af livet.

Bliv hel

- Af Saki Santorelli - på dansk ved Jacob Piet.

Denne bog henvender sig både til patienter og behandlere - og er med erfaringer fra begge. Saki Santorelli er professor i medicin og mindfulness-ekspert. Han er mangeårig partner med Jon Kabat-Zinn - grundlægger af MBSR-Mindfulness. Omdrejningspunktet i bogen er det potentiale, der findes i den enestående relation mellem behandler og patient. Hvis man er opmærksom på det. 

Jacob Piet skriver i det danske forord:

"Der er bund i denne bog. Den bygger ikke på teori, men på levet liv og erfaring med at integrere bevidst nærvær og hjertets evne til empatisk resonans ind i livet og hverdagen. Bogen skal ikke læses og begribes med intellektet alene, så vil alt for meget gå tabt. Saki Santorelli lægger igen og igen op til, at vi forholder os aktivt til det, han skriver. At vi lytter, mærker efter, reflekterer over og tester, om det har relevans for vores eget liv."