Artikler

Internationale publikationer

Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction on dehydroepiandrosterone-sulfate in adults with self-reported stress. A randomized trial (2021)
Maja Arena Jørgensen, Karen Johanne Pallesen, Lone Overby Fjorback, Lise Juul

Pre-retirement Employees Experience Lasting Improvements in Resilience and Well-Being After Mindfulness-Based Stress Reduction (2021)
af Marina Diachenko, Kristina K. Smith, Lone Fjorback, Niels Viggo Hansen, Klaus Linkenkaer-Hansen, Karen Johanne Pallesen

Mindfulness-based stress reduction adapted to pregnant women with psychosocial vulnerabilities—a protocol for a randomized feasibility study in a Danish hospital-based outpatient setting (2021)
af Sine Skovbjerg, Dorte Birk, Susanne Bruggisser, Anna Louise Asbæk Wolf & Lone Fjorback

Conscious Thought During the Resting State in Patients With Severe Health Anxiety and Patients With Obsessive–Compulsive Disorder (2020) af Tine B. Gehrt, Lisbeth Frostholm, Karen Johanne Pallesen, Marie-Louise Obermann

Associations between mental health and sociodemographic characteristics among schoolchildren. A cross-sectional survey in Denmark 2019. (2021) Michelle S. Beck, Lone O. Fjorback, Lise Juul

Effect of a Compassion Cultivation Training Program for Caregivers of People With Mental Illness in DenmarkA Randomized Clinical Trial (2021) Nanja Holland Hansen, Lise Juul, Karen-Johanne Pallesen, Lone Overby Fjorback

Stress‑free Everyday LiFe for Children and Adolescents REsearch (SELFCARE): a protocol for a cluster randomised trial testing a school teacher training programme to teach mindfulness (“.b”) (2021) Lise Juul, Morten Frydenberg, Michelle Sand Beck and Lone Overby Fjorback

“I am getting something out of this, so I am going to stick with it”: supporting participants’ home practice in MindfulnessBased Programmes (2020) Jiva Masheder, Lone Fjorback and Christine E. Parsons

"A pilot randomised trial comparing a mindfulness-based stress reduction course, a locally-developed stress reduction intervention and a waiting list control group in a real-life municipal health care setting" (2020) Lise Juul, Karen Johanne Pallesen, Mette Bjerggaard, Corina Nielsen and Lone Overby Fjorback

Designing technology tools to support engagement in mindfulness-based interventions: an analysis of teacher and student experiences (2019) Christine E. Parsons , Kasper L. Jensen, Andreas Roepstorff, Lone O. Fjorback and Conor Linehan

"The impact of mindfulness-based interventions on brain activity: A systematic review of functional magnetic resonance imaging studies" fra Neuroscience & Biobehavioral Reviews. (2018) Af Katherine S.Young, Anne Maj van der Velden, Michelle G Craske, Karen Johanne Pallesen, Lone Overby Fjorback, Andreas Roepstorff, Christine E Parsons.

"Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction in a Self-Selecting and Self-Paying Community Setting" fra Mindfulness Journal. (2017) Af Lise Juul, Karen Johanne Pallesen, Jacob Piet, Christine Parsons, Lone Overby Fjorback.

"Home practice in Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Mindfulness-Based Stress Reduction: A systematic review and meta-analysis of participants' mindfulness practice and its association with outcomes" fra Behaviour Research and Therapy. (2017) Af Christine E. Parsons, Catherine Crane, J Liam, Lone Overby Fjorback, Willem Kuyken.

Qualitative research building real-life interventions: user-involving development of a mindfulness-based lifestyle change support program for overweight citizens (2014) in European Journal of Clinical Nutrition. NV Hansen, P Brændgaard, S Hjørnholm and S la Cour.

"A systematic review of mechanisms of change in mindfulness-based cognitive therapy in the treatment of recurrent major depressive disorder" - fra Clinical Psychology Review. (2015) Af Anne Maj van der Velden, Willem Kuyken, Ulla Wattar, Catherine Crane, Karen Johanne Pallesen, Jesper Dalgaard, Lone Overby Fjorback, Jacob Piet.

Applying incentive sensitization models to behavioural addiction. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 2014, pp. 343-349 DOI 10.1016/j.neubiorev.2014.07.009 Rømer Thomsen K, Fjorback LO, Møller A, Lou HC. 

"The Effects of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Depressive Symptoms in Elderly Bereaved People with Loss-Related Distress: a Controlled Pilot Study" - fra Mindfulness. (2013) Af Maja O’Connor, Jacob Piet og Esben Hougaard.   

 "Mindfulness therapy for somatization disorder and functional somatic syndromes" - fra Journal of Psychosomatic Research. (2012) Af Lone Overby Fjorback m.fl. 

"Mindfulness therapy for somatization disorder and functional somatic syndromes: Analysis of economic consequences alongside a randomized trial" -  fra Journal of Psychosomatic Research. (2012) Af Lone Overby Fjorback m.fl.

"Meditation Based Therapies—A Systematic Review and Some Critical Observations" - fra Religions. (2012) Af Lone Overby Fjorback og Harald Walach  

"The Effect of Mindfulness-Based Therapy on Symptoms of Anxiety and Depression in Adult Cancer Patients and Survivors: A Systematic Review and Meta-Analysis" - fra  Journal of Consulting and Clinical Psychology. (2012) af Jacob Piet,  Hanne Würtzen og Robert Zachariae.

"Mindfulness-Based Stress Reduction and Mindfulness-Based Cognitive Therapy – a systematic review of randomized controlled trials" - fra Acta Psychiatr Scand. (2011) Af Lone Overby Fjorback m.fl.

"The effect of mindfulness-based cognitive therapy for prevention of relapse in recurrent major depressive disorder: A systematic review and meta-analysis - fra Clinical Psychology Review. (2011) Af Jacob Piet og  Esben Hougaard. 

A randomized pilot study of mindfulness-based cognitive therapy and group cognitive-behavioral therapy for young adults with social phobia - fra  Scandinavian Journal of Psychology. (2010) Af Jacob Piet, m.fl.

 

Arendt M, Sher L, Fjordback L, Brandholdt J, Munk-Jorgensen P. Parental alcoholism predicts suicidal behavior in adolescents and young adults with cannabis dependence. International Journal of Adolescent Medical Health, 2007;19(1). 

Arendt M, Rosenberg R, Fjordback L, Brandholdt J, Foldager L, Sher L, Munk-Jørgensen P. Testing the self-medication hypothesis of depression and aggression in cannabis dependent subjects. Psychol Med. 2007 Jul;37(7):935-45. Epub 2007 Jan 4. 

Arendt M, Sher L, Fjordback L, Brandholdt J, Munk-Jorgensen P. Withdrawal symptoms do not predict relapse among subjects treated for cannabis dependence. Am J Addict. 2007 Nov- Dec;16(6):461-7 

Fjorback LO, Brandholt J, Arendt M, Munk-Jørgensen P. [Social profile of young people seeking treatment for cannabis abuse]. Ugeskr Laeger. 2006 Feb 6;168(6):570-3. Danish. PubMed PMID: 16476217.

Ph.d afhandlinger

"Mindfulness-based therapy for social phobia, recurrent depression, and psychological symptoms in cancer patients and survivors". (2012) Ph.d af Jacob Piet.

Jacob Piets ph.d. undersøger effekten af Mindfulness-baserede behandlingsprogrammer MBSR og MBKT på: 

  • Unge voksne med social fobi
  • Folk, der har tilbagevendende depressioner
  • Kræftpatienter og kræftoverlevere

På alle tre grupper havde programmerne en positiv effekt.   

 

"Mindfulness and Bodily Distress". (2012) Ph.d. af Lone Overby Fjorback.

Ph.d. om brugen af Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR) til patienter, der lider af funktionelle lidelser. Patienterne oplevede blandt andet færre smerter, mindre træthed og flere fra gruppen, der deltog i MBSR-træningen kunne vende tilbage til et fleksjob. 

Danske publikationer

Manglende systematik af stresstiltag, men dokumenteret effekt af mindfulnessbaseret stressreduktion
Ugeskrift for Læger 2019, Emilie Hasager Bonde, Lone Overby Fjorback & Lise Juul

 

"Mindfulness-baseret kognitiv terapi er effektiv i behandlingen af tilbagevendende depression" - Fra Ugeskrift for læger (2017) Af Anne Maj van der Velden, Jacob Piet, Anne Buch Møller og Lone Fjorback.

MBKT - Mindfulness-baseret Kognetiv Terapi er en omkostningseffektiv forebyggende behandling af tilbagevendende depression anbefalet af flere internationale sundhedsstyrelser, blandt andet England. forskningen siden 2000 viser, at MBKT reducere symptomer på depression og kan forebygge tilbagefald af depressioner på samme niveau som medicin.


"God effekt af mindfulness ved symptomer på stress, angst og depression" - fra Ugeskrift for Læger (2013) Af Lone Overby Fjorback, Benita Holt Rasmussen og Tua Preuss.  

Forskningen viser, at MBSR-programmet er effektivt over for mange lidelser, og der er desuden fundet ændringer i hjernen associeret med deltagelse i MBSR-kurser. Disse fund tyder på, at mentalt helbred kan trænes og forbedres i lighed med fysisk helbred.  

 

Rapport: "Mindfulness af danske veteraner - et pilotstudie". Af Tua Preuss, Karen Johanne Pallesen og Lone Fjorback.

13 veteraner deltog på kurset og 12 færdiggjorde det. Veteranernes livskvalitet og deres mentale og sociale funktion blev bedret på trods af et meget blandet udgangspunkt. Rapporten konkluderer derfor, at MBSR kan anvendes som forebyggelse, behandling og rehabilitering af danske soldater. Studiet viser endvidere, at veteranerne synes, at mental træning med MBSR er betydningsfuldt og relevant.

Andre tidskrifter:

"Mindfulness -baseret kognitiv terapi" - Psykolog Nyt. Af Jacob Piet.

Mindfulness og kvalitet? - Psykolog Nyt. Debatindlæg af Anne Maj van der Velden.

Schröder A, Fink P, Fjordback L, Frostholm L, Rosendal M. (2010): Towards a unified treatment approach for functional somatic syndromes and somatization Ugeskr Laeger. 2010 Jun 14;172(24):1839-42. Danish. PubMed PMID: 20566161.

Fjorback LO, Brandholt J, Arendt M, Munk-Jørgensen P. [Social profile of young people seeking treatment for cannabis abuse]. Ugeskr Laeger. 2006 Feb 6;168(6):570-3. Danish. PubMed PMID: 16476217.

Specialer

Jeg hedder Michelle Sand Beck og er uddannet kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Aarhus Universitet. Jeg arbejder som videnskabelig assistent hos Dansk Center for Mindfulness på forskningsprojektet "Stressfri hverdag for børn og unge". Mine arbejdsopgaver består af forskningsrelaterede ad hoc-opgaver knyttet til projektet, herunder litteratursøgning, opsætning af spørgeskemaer, dataindsamling, dataanalyse, vejledning af studerende, undervisning, kommunikation med projektdeltagere og videnskabelig formidling.

Mit speciale fra forårssemesteret 2019 er en kvantitativ evaluering af et pilotprojekt i forskningsprojektet "Stressfri hverdag for børn og unge". Det bidrager med indledende tendenser i resultaterne forud for det endelige forskningsprojekt. Hovedtematikkerne i specialet er mental sundhed som folkesundhedsproblem, tidlig sundhedsfremme og forebyggelse, komplekse interventioner, populationsbaserede strategier vs. højrisikostrategier, programteori, operationalisering og validering af spørgeskemaer. Du kan læse mere her.

Mit navn er Emilie Hasager Bonde, og jeg er uddannet kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Aarhus Universitet i 2020. Jeg arbejder som ph.d.-studerende ved Dansk Center for Mindfulness. I mit ph.d.-projekt undersøger jeg muligheden for og effekten af at levere mindfulnessbaseret stress reduktion (MBSR) i en arbejdspladskontekst. I mit arbejde beskæftiger jeg mig med planlægning af MBSR-forløb i virksomheder, kvalitativ og kvantitativ dataindsamling og –analyse, vejledning og undervisning af studerende, systematisk litteratursøgning samt videnskabelig formidling.

Mit speciale fra efteråret 2019 er en kvantitativ evaluering af en indledende pilottest af et mindfulnessprogram til unge i gymnasier og på SOSU-skoler. Pilottesten blev foretaget som et led i forskningsprojektet ”Stressfri hverdag for børn og unge”. Specialet bidrager med indsigt i de tendenser, der kunne ses før og efter deltagelse i et mindfulnessprogram til unge forud for det større forskningsprojekt. I specialet bliver der berørt emner såsom mental sundhed, stress og depression, sundhedsfremme og forebyggelse, komplekse interventioner herunder logiske modeller samt den populationsbaserede strategi. Slutteligt inddrages en kritisk diskussion af resultaterne og deres gyldighed. Du kan læse mere her.


Jeg hedder Sebastian og er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Aarhus Universitet i foråret 2021. Jeg har haft en meditationspraksis gennem flere år og har desuden været meget interesseret i mindfulnessforskning i løbet af min uddannelse. I foråret 2020 var jeg i praktik i Dansk Center for Mindfulness. Det er med udgangspunkt heri, og på baggrund af gode snakke med centerets ansatte, at blev jeg inspireret til at skrive speciale om mulige psykologiske bivirkninger af meditation og mindfulness. Både fordi det er et underbelyst områder af litteraturen (som der er brug for mere viden om), fordi viden om forebyggelse af bivirkninger er essentielt for fremtidig implementering, og fordi jeg ønskede at udfordre min egen positive forudindtagethed om praksissernes gavnlige virkninger. Mit speciale er et review af den videnskabelige litteratur fra perioden 1975-2020, hvor angst- og depressionssymptomer forekom som bivirkninger af meditations- og mindfulnessbaserede interventioner og praksisser. Jeg undersøgte litteraturen med henblik på at afgøre omfanget af symptomerne, hvilke personer der har oplevet disse - og i hvilke kontekster - og for at komme med anbefalinger til fremtidig forebyggelse og monitorering i forskning og praksis. Du kan læse mere her.

"How does Mindfulness-Based Cognitive Therapy work in the Treatment of Recurrent Major Depressive Disorder?" (2014) MSc afhandling af Anne Maj van der Velden.  

MSc afhandling om behandlingsprogrammet Mindfulness Kognitiv Terapi (MBKT) til personer, der lider af tilbagevendende depressioner.

Eksterne ressourcer

Nyhedsbrevet Mindfulness Research Monthly præsenterer en overskuelig og opdateret liste over den nyeste forskning inden for mindfulness.

Mindfulness Research Monthly udgives af American Mindfulness Research Association. På deres hjemmeside finder du desuden en database over mindfulness-artikler, lister med aktive links til samtlige reviews og metaanalyser, pdf'er med de mest anvendte mindfulness-skalaer, et kort over MBSR-kursus og -uddannelsestilbud samt nyheder om mindfulness.