Artikler

Internationale publikationer

“I am getting something out of this, so I am going to stick with it”: supporting participants’ home practice in MindfulnessBased Programmes (2020) Jiva Masheder, Lone Fjorback and Christine E. Parsons

"A pilot randomised trial comparing a mindfulness-based stress reduction course, a locally-developed stress reduction intervention and a waiting list control group in a real-life municipal health care setting" (2020) Lise Juul1, Karen Johanne Pallesen, Mette Bjerggaard, Corina Nielsen and Lone Overby Fjorback

Designing technology tools to support engagement in mindfulness-based interventions: an analysis of teacher and student experiences (2019) Christine E. Parsons , Kasper L. Jensen, Andreas Roepstorff, Lone O. Fjorback and Conor Linehan

"The impact of mindfulness-based interventions on brain activity: A systematic review of functional magnetic resonance imaging studies" fra Neuroscience & Biobehavioral Reviews. (2018) Af Katherine S.Young, Anne Maj van der Velden, Michelle G Craske, Karen Johanne Pallesen, Lone Overby Fjorback, Andreas Roepstorff, Christine E Parsons.

Hvordan Mindfulnessbaseret stressreduktion påvirker insula - området i hjernen, der regulerer  kropsbevidsthed. 

"Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction in a Self-Selecting and Self-Paying Community Setting" fra Mindfulness Journal. (2017) Af Lise Juul, Karen Johanne Pallesen, Jacob Piet, Christine Parsons, Lone Overby Fjorback.

Mindfulnessbaseret stressreduktion undervist af MBSR-undervisere uddannet ved Dansk Center for Mindfulness får de samme gode resultater som reference studier i meta-analyser. Implementering af MBSR ved selvbetaling i Danmark når primært veluddannede og velstillede borgere. 

"Home practice in Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Mindfulness-Based Stress Reduction: A systematic review and meta-analysis of participants' mindfulness practice and its association with outcomes" fra Behaviour Research and Therapy. (2017) Af Christine E. Parsons, Catherine Crane, J Liam, Lone Overby Fjorback, Willem Kuyken.

Artiklen viser, at der er sammenhæng mellem mængden af hjemmetræning og det, kursisterne får ud af MBSR og MBKT. 

"A systematic review of mechanisms of change in mindfulness-based cognitive therapy in the treatment of recurrent major depressive disorder" - fra Clinical Psychology Review. (2015) Af Anne Maj van der Velden, Willem Kuyken, Ulla Wattar, Catherine Crane, Karen Johanne Pallesen, Jesper Dalgaard, Lone Overby Fjorback, Jacob Piet.

Artikel, der gennemgår forskning af programmet MBKT til personer, der har tilbagevendende depressioner. Artiklen undersøger, hvilke mekanismer i MBKT der medfører en terapeutisk forandring.

Applying incentive sensitization models to behavioural addiction. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 2014, pp. 343-349 DOI 10.1016/j.neubiorev.2014.07.009 Rømer Thomsen K, Fjorback LO, Møller A, Lou HC. 

"The Effects of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Depressive Symptoms in Elderly Bereaved People with Loss-Related Distress: a Controlled Pilot Study" - fra Mindfulness. (2013) Af Maja O’Connor, Jacob Piet og Esben Hougaard.   

Forsøget viser en effekt af MBKT-programmet på ældre, der har mistet deres ægtefælle for flere år siden og som lider af symptomer på kompliceret sorg.  

 "Mindfulness therapy for somatization disorder and functional somatic syndromes" - fra Journal of Psychosomatic Research. (2012) Af Lone Overby Fjorback m.fl.

Forsøg med folk, der lider af funktionelle lidelser. Fx irriteret tyktarm, kronisk træthedsyndrom og fibromyalgi. Et randomiseret forsøg med opfølgning efter et år. 

"Mindfulness therapy for somatization disorder and functional somatic syndromes: Analysis of economic consequences alongside a randomized trial" -  fra Journal of Psychosomatic Research. (2012) Af Lone Overby Fjorback m.fl.

Økonomisk analyse viser, at MBSR kan spare samfundsudgifter ved at nedsætte risikoen for førtidspension og forbrug af sundhedsydelser. 

"Meditation Based Therapies—A Systematic Review and Some Critical Observations" - fra Religions. (2012) Af Lone Overby Fjorback og Harald Walach  

Artiklen gennemgår forskningen, der beviser effekten af programmerne MBSR og MBKT. Den ser desuden på, hvorfor Mindfulness-programmer er blevet så populære. 

"The Effect of Mindfulness-Based Therapy on Symptoms of Anxiety and Depression in Adult Cancer Patients and Survivors: A Systematic Review and Meta-Analysis" - fra  Journal of Consulting and Clinical Psychology. (2012) af Jacob Piet,  Hanne Würtzen og Robert Zachariae.

Artiklen fortæller om gode effekter af brugen af Mindfulness-programmer til voksne kræftpatienter og overlevere. 

"Mindfulness-Based Stress Reduction and Mindfulness-Based Cognitive Therapy – a systematic review of randomized controlled trials" - fra Acta Psychiatr Scand. (2011) Af Lone Overby Fjorback m.fl.

En gennemgang af forskningsmateriale om MBSR og MBKT, der viser, at programmerne kan forbedre mentalt helbred og forebygge tilbagefald af depressioner. 

"The effect of mindfulness-based cognitive therapy for prevention of relapse in recurrent major depressive disorder: A systematic review and meta-analysis - fra Clinical Psychology Review. (2011) Af Jacob Piet og  Esben Hougaard.

En analyse af brugen af programmet MBKT, der viser, at programmet virker forebyggende for patienterne, der har haft tre eller flere depressioner. 

A randomized pilot study of mindfulness-based cognitive therapy and group cognitive-behavioral therapy for young adults with social phobia - fra  Scandinavian Journal of Psychology. (2010) Af Jacob Piet, m.fl.

Et pilotprojekt, hvor MBKT-programmet testes alene og kombineret med kognetiv adfærdsterapi i gruppe. For unge mellem 18-25, der lider af socialfobi.     

 

Arendt M, Sher L, Fjordback L, Brandholdt J, Munk-Jorgensen P. Parental alcoholism predicts suicidal behavior in adolescents and young adults with cannabis dependence. International Journal of Adolescent Medical Health, 2007;19(1). 

Arendt M, Rosenberg R, Fjordback L, Brandholdt J, Foldager L, Sher L, Munk-Jørgensen P. Testing the self-medication hypothesis of depression and aggression in cannabis dependent subjects. Psychol Med. 2007 Jul;37(7):935-45. Epub 2007 Jan 4. 

Arendt M, Sher L, Fjordback L, Brandholdt J, Munk-Jorgensen P. Withdrawal symptoms do not predict relapse among subjects treated for cannabis dependence. Am J Addict. 2007 Nov- Dec;16(6):461-7 

 Fjorback LO, Brandholt J, Arendt M, Munk-Jørgensen P. [Social profile of young people seeking treatment for cannabis abuse]. Ugeskr Laeger. 2006 Feb 6;168(6):570-3. Danish. PubMed PMID: 16476217.

Afhandlinger

"How does Mindfulness-Based Cognitive Therapy work in the Treatment of Recurrent Major Depressive Disorder?" (2014) MSc afhandling af Anne Maj van der Velden.  

MSc afhandling om behandlingsprogrammet Mindfulness Kognitiv Terapi (MBKT) til personer, der lider af tilbagevendende depressioner.

 

"Mindfulness-based therapy for social phobia, recurrent depression, and psychological symptoms in cancer patients and survivors". (2012) Ph.d af Jacob Piet.

Jacob Piets ph.d. undersøger effekten af Mindfulness-baserede behandlingsprogrammer MBSR og MBKT på: 

  • Unge voksne med social fobi
  • Folk, der har tilbagevendende depressioner
  • Kræftpatienter og kræftoverlevere

På alle tre grupper havde programmerne en positiv effekt.   

 

"Mindfulness and Bodily Distress". (2012) Ph.d. af Lone Overby Fjorback.

Ph.d. om brugen af Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR) til patienter, der lider af funktionelle lidelser. Patienterne oplevede blandt andet færre smerter, mindre træthed og flere fra gruppen, der deltog i MBSR-træningen kunne vende tilbage til et fleksjob. 

Danske publikationer

Manglende systematik af stresstiltag, men dokumenteret effekt af mindfulnessbaseret stressreduktion
Ugeskrift for Læger 2019, Emilie Hasager Bonde, Lone Overby Fjorback & Lise Juul

 

"Mindfulness-baseret kognitiv terapi er effektiv i behandlingen af tilbagevendende depression" - Fra Ugeskrift for læger (2017) Af Anne Maj van der Velden, Jacob Piet, Anne Buch Møller og Lone Fjorback.

MBKT - Mindfulness-baseret Kognetiv Terapi er en omkostningseffektiv forebyggende behandling af tilbagevendende depression anbefalet af flere internationale sundhedsstyrelser, blandt andet England. forskningen siden 2000 viser, at MBKT reducere symptomer på depression og kan forebygge tilbagefald af depressioner på samme niveau som medicin.


"God effekt af mindfulness ved symptomer på stress, angst og depression" - fra Ugeskrift for Læger (2013) Af Lone Overby Fjorback, Benita Holt Rasmussen og Tua Preuss.  

Forskningen viser, at MBSR-programmet er effektivt over for mange lidelser, og der er desuden fundet ændringer i hjernen associeret med deltagelse i MBSR-kurser. Disse fund tyder på, at mentalt helbred kan trænes og forbedres i lighed med fysisk helbred.  

 

Rapport: "Mindfulness af danske veteraner - et pilotstudie". Af Tua Preuss, Karen Johanne Pallesen og Lone Fjorback.

13 veteraner deltog på kurset og 12 færdiggjorde det. Veteranernes livskvalitet og deres mentale og sociale funktion blev bedret på trods af et meget blandet udgangspunkt. Rapporten konkluderer derfor, at MBSR kan anvendes som forebyggelse, behandling og rehabilitering af danske soldater. Studiet viser endvidere, at veteranerne synes, at mental træning med MBSR er betydningsfuldt og relevant.

Andre tidskrifter:

"Mindfulness -baseret kognitiv terapi" - Psykolog Nyt. Af Jacob Piet.

Mindfulness og kvalitet? - Psykolog Nyt. Debatindlæg af Anne Maj van der Velden.

Schröder A, Fink P, Fjordback L, Frostholm L, Rosendal M. (2010): Towards a unified treatment approach for functional somatic syndromes and somatization Ugeskr Laeger. 2010 Jun 14;172(24):1839-42. Danish. PubMed PMID: 20566161.

Fjorback LO, Brandholt J, Arendt M, Munk-Jørgensen P. [Social profile of young people seeking treatment for cannabis abuse]. Ugeskr Laeger. 2006 Feb 6;168(6):570-3. Danish. PubMed PMID: 16476217.

Eksterne ressourcer

Nyhedsbrevet Mindfulness Research Monthly præsenterer en overskuelig og opdateret liste over den nyeste forskning inden for mindfulness.

Mindfulness Research Monthly udgives af American Mindfulness Research Association. På deres hjemmeside finder du desuden en database over mindfulness-artikler, lister med aktive links til samtlige reviews og metaanalyser, pdf'er med de mest anvendte mindfulness-skalaer, et kort over MBSR-kursus og -uddannelsestilbud samt nyheder om mindfulness.