Privat virksomhed til mindfulnessprojekt søges

Mindfulnesstræning på arbejdspladsen kan styrke fællesskabet, og forskning har vist gavnlig effekt på trivsel, stress, søvn, arbejdspræstation, kommunikation og samarbejdsrelationer. 

Vi har plads til én mere mellemstor privat virksomhed (50-250 medarbejdere) i vores forskningsprojekt ”Implementering af tilpasset Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) i private virksomheder”, som er støttet af Velliv Foreningen.

I skal som virksomhed have lyst til at arbejde med de udfordringer, vi møder i (arbejds-)livet, og til at opdage de mønstre, vi alle sammen har, individuelt og sammen. 

Det får I som virksomhed:

  • Gratis 2-timers undervisning om mental sundhed og mindfulness til alle ansatte og ledere.
  • Gratis 10-ugers mindfulnessforløb leveret live online (1,5 time 1 gang ugentligt). 
  • Gratis workshop om at få forankret mindfulness i virksomheden efter forløbet.

Det skal I stille til rådighed: 

  • Obligatorisk fremmøde til introundervisningen (eksempelvis at mødet afholdes som et personalemøde med løn) i september/oktober 2020. 
  • Alle ansatte og ledere skal besvare spørgeskemaer (ved start, efter 3 måneder og efter 12 måneder). 
  • Udvalgte medarbejdere og ledere til at deltage i fokusgruppeinterviews før og efter mindfulnessforløbet. 
  • At mindfulnessforløbet kan ligge i arbejdstiden og på et tidspunkt på dagen, hvor det er muligt for interesserede ansatte at deltage i efteråret 2020.

Er I interesseret i at høre mere om projektet, kontakt da projektleder og lektor ved Dansk Center for Mindfulness,  Aarhus Universitet, Lise Juul, på e-mail: lise.juul@clin.au.dk.