Mindfulness-baseret stressreduktion for fagpersoner

Vil du undervise i mindfulness med evidens?

Mindfulness-baseret stressreduktion for fagpersoner er en grundig indføring i mindfulness som intervention, den forskningsmæssige, psykologiske, etiske og filosofiske baggrund samt praktiske vinkler på at undervise i mindfulness bl.a. med udgangspunkt i den forskning, der er på området.

Forløbet udbydes som indtægtsdækket virksomhed og er således ikke en del af en af Aarhus Universitets akkrediterede uddannelser.

Målgruppe

Forløbet er åben for alle, forudsat at du har gennemført følgende kurser: Et 8-ugers MBSR kursus og et retreat

Varighed
Forløbet kan gennemføres på 1- 2 år.
Du er ikke forpligtet til at følge hele forløbet og kan til enhver tid stoppe din deltagelse. Det falder betaling for hvert element. Betalingen kan ske på forhånd eller i umiddelbar forlængelse af afholdelse.

Forløbets elementer
Forløbet består af følgende:

 • MBSR modul 1
 • MBSR modul 2
 • Seminardage – 6 i alt med udvalgte temaer der passer for dit virke

Pris
Se oplysninger under beskrivelse af hvert element.

Bemærk! Vil du med på forløbet, skal du senest to måneder før MBSR modul 1 starter anmode om en plads. Det gør du ved at udfylde følgende formularMålgruppe

Forløbet henvender sig til personer, der ønsker at arbejde professionelt med mindfulness-baseret stressreduktion. 

Deltagerforudsætninger

 • Relevant professionel uddannelse
  Psykologi, medicin og andre sundhedsvidenskabelige fag, samt fag inden for læring og formidling kunne være typiske fagområder. Enhver grundig uddannelse eller træning, der vægter en forståelse af krop og sind, og samtidig inkluderer det at stå til rådighed for andre mennesker gennem omsorgsarbejde eller formidling kan accepteres. Ønsker du på sigt at ansøge om MBSR-undervisercertificering gennem Global Mindfulness Collaborative, GMC, skal du være i besiddelse af en akademisk grad. Alternativt skal du via dit arbejdsliv kunne dokumentere en tilsvarende forståelse gennem omfattende praktisk erfaring. 
 • Færdiggørelse af et 8-ugers MBSR kursus som deltager
  Aktiv deltagelse i minimum ét 8-ugers MBSR kursus, der varetages af en godkendt/registreret MBSR lærer.

  I særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at gennemføre et 8-ugers MBSR-kursus, kan forudsætningerne imødekommes ved at gennemføre et online MBSR-kursus + deltagelse i Mindfulness Tools.  
 • Deltagelse i mindst ét mindfulness meditationsretreat 
  Gennemført ét eller flere 5-dages retreat. Dette skal varetages af en kompetent og erfaren meditationslærer, gerne med kendskab til MBSR. Retreats skal foregå som internatophold. Dispensation for gennemført retreat inden start kan gives såfremt man har en mangeårig kontemplativ praksis. 
 • En daglig mindfulness meditationspraksis på minimum to år.

Undervisningsform

Forløbet er oplevelsesorienteret med fordybelse i de forskellige guidede mindfulness-øvelser og centrale temaer. Undervisningen er en blanding af oplæg, erfaringsbaseret læring, gruppedialog, 1:1 udveksling, meditation og yoga.

Undervisere og kvalifikationer

Hovedansvarlig er Lone Overby Fjorback (speciallæge og ph.d. i mindfulness)
Jacob Piet (psykolog og ph.d. i mindfulness)
Heidi Berg (psykolog og senior MBSR-underviser)

Anmodning om plads

Senest to måneder før afholdelse skal du indsende en anmodning om plads på MBSR modul 1. Gå til formular
I anmodningen skal du medtage oplysninger om gennemført kursus i MBSR og retreat(s), dit CV og en beskrivelse der klart definere din motivation for at deltage på forløbet.

Fakta

 • Dato og tidspunkt: Forløbet kan startes i februar eller november – se datoer i kalenderen herunder
 • Tilmeldingsfrist: Ca. en måned før startdato for MBSR modul 1
 • Varighed: 1-2 år - må gerne strækkes over længere tid
 • Sted: Danmark
 • Pris: Se oplysninger under beskrivelse af hvert element.
 • Deltagerantal: 14 – 20 personer pr. modul
 • Sprog: Dansk

Ingen eksamen eller udprøvning.

Bemærk! Vil du med på forløbet, skal du senest to måneder før MBSR modul 1 starter anmode om en plads. Det gør du ved at udfylde følgende formula