Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) til behandling af angst og depression - kursus for psykologer, læger og andre relevante faggrupper

Dette kursus er en introduktion til Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT), som er et evidensbaseret 8-ugers meditations- og terapiprogram udviklet til mennesker med tilbagevendende depressioner. Udover at behandle og forbygge depression er der ligeledes påvist effekt af bl.a. færre symptomer på stress og angst samt øget glæde og energi.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 15. juni 2023, kl. 09:30 - fredag 16. juni 2023, kl. 16:00

Sted

København - Campus Emdrup

Arrangør

Dansk Center for Mindfulness

Pris

3150 DKK

Kursusbeskrivelse

Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) til behandling af angst og depression

Er du i kontakt med mange klienter/patienter som lider af depression?

Dette kursus er en introduktion til Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT), som er et evidensbaseret 8-ugers meditations- og terapiprogram udviklet til mennesker med tilbagevendende depressioner. Udover at behandle og forbygge depression er der ligeledes påvist effekt af bl.a. færre symptomer på stress og angst samt øget glæde og energi.

Programmet reducerer tilbagefald af depression på niveau med medicin uden bivirkninger og er derfor et godt og effektivt alternativ eller supplement til medicinsk behandling.

Terapiformen er baseret på de principper, der trænes i mindfulness: Accept, venlighed, åbenhed og compassion.

I MBKT er fokus på, hvordan vi foretager et radikalt skift i måden vi forholder os til tanker, følelser og kropsfornemmelser. Vi lærer at distancere os fra vores vanemæssige tankemønstre, opdager at tanker er tanker, at de ikke nødvendigvis afspejler virkeligheden. Vi får derved øje på, at vi har flere valg og muligheder for indflydelse på vores mentale sundhed.

Du behøver ikke at have baggrund i mindfulness, meditation eller kognitiv terapi for at profitere af kurset. Vi vil på kurset gennemgå, hvordan man kan anvende mindfulness som et selvstændigt behandlingselement.  Har du allerede erfaring med og kendskab til mindfulness træning og kognitiv terapi, vil du her blive introduceret til, hvordan MBKT kan anvendes som et naturligt supplement til det, du i forvejen kender og du vil kunne kombinere de to dele på en ny måde.

Kurset er ikke en del af en af Aarhus Universitets akkrediterede uddannelser og derfor ikke omfattet af en studieordning.

Dato og tidspunkt

Torsdag d. 15. juni kl. 9.30-17.00 og fredag d. 16. juni kl. 8.30-16

Aarhus Universitet, Campus Emdrup
Tuborgvej 164, Bygning A, Lokale 401
2400 København

Varighed

Antal effektive undervisningstimer á 60 minutter udgør i alt 12 timer.

Tilmelding

Tilmelding er åben. Skriv til jettemf@clin.au.dk, hvis du har spørgsmål.

Kurset er uden forplejning.

Formål

Det er kursets primære formål, at deltagerne tilegner sig viden om Mindfulness-baseret kognitiv terapi og hvordan mindfulness kan bruges i en klinisk hverdag. Dette gælder både i mødet med klienter/patienter, men også som metode til egenomsorg. Dét at være i kontakt med personer, som lider af depression, kan til tider være en krævende og udmattende opgave. Mindfulness kan være et redskab til at kunne være med svære tilstande for os som behandlere.

Du vil både tilegne dig viden om MBKT programmet på et teoretisk niveau, men også på et erfaringsbaseret niveau, idet der på kurset indgår praktiske øvelser. Det er derfor vigtigt, at du, som deltager, er villig til at gå ind i træning med nysgerrighed og åbenhed.

Formålet med kurset er ikke at kunne undervise i MBKT programmet, da dette kræver et 2-årigt forløb for professionelle, men at blive bekendt med programmet på et overordnet plan.

Læringsmål

Du vil på kurset stifte bekendtskab med, hvad MBKT er og hvad programmet indeholder.

Du vil opnå viden om

 • MBKT teoretisk såvel som erfaringsbaseret og få et udsnit af den videnskabelige evidens og virkningsmekanismer i behandling af depression.

Du vil opnå færdigheder i

 • At kunne vurdere hvordan mindfulness kan anvendes som supplement til de metoder, du benytter dig af i forvejen
 • Anvende mindfulness til løbende vedligeholdelse og forbedring af din egen mentale sundhed.

Temaer i kurset

 • Mindfulness og kognitiv terapi
 • Introduktion til MBKT-programmet
 • Hvordan kan jeg drage fordel af mindfulness i forhold til egenomsorg?
 • Hvordan kan jeg anvende mindfulness i min kliniske praksis?

Underviser

Susanne Bruggisser er cand.psyc.aut., specialist i psykopatologi og certificeret underviser i programmerne MBSR (Mindfulness-baseret stressreduktion), MBKT, TIC (Træning i Compassion), Mindfulness at The Workplace, samt programmet Living in a Frantic World, begge ved Oxford Mindfulness Centre, UK.

Susanne varetager løbende undervisning i alle træningsprogrammer. Hun har undervist i Dansk Center for Mindfulness’ store skoleprojekt ’’Stressfri hverdag for børn og unge’’ i programmet ’’Styr på det hele’’, i ’’God start – mindfulness til sårbare gravide’’, ’’Mindfulness til unge’’ samt ’’Mindful soldat’’.

Heidi Berg Nielsen er cand.psyc.aut. og certificeret MBSR lærer og MBKT lærer. Heidi har igennem flere år varetaget undervisning til fagprofessionelle i begge træningsprogrammer. Ydermere har Heidi været en af nøgleunderviserne på Dansk Center for Mindfulness’ store skoleprojekt ”Stressfri hverdag for børn og unge”, hvor hun er godkendt til at ’teach the teacher’ i det engelske undervisningsprogram. b for børn i grundskolen. Terapeutisk er Heidi uddannet i ACT og integrativ gestaltterapi.

Undervisningsform

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem teoretisk undervisning, eksempler, træning og fælles refleksion.

Kursusprogram/kursusplan

Dag 1 (6 timer) – Teori og Træning

 • Mindfulness og kognitiv terapi (Heidi)
 • Introduktion til MBKT (Susanne)
 • Effekt og evidens? (Susanne)
 • Øvelser (Susanne)

Dag 2 (6 timer) – Teori og Træning

 • Fordybelse i dele af MBKT-programmet (Heidi)
 • Egenomsorg i kontakten med depressive klienter/ patienter (Susanne)
 • Øvelser (Heidi)

Målgruppe

Psykologer, der arbejder klinisk med voksne med depression og andre med interesse for eller kendskab til mindfulness, evt. på vej mod Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelse.

Særligt forhåndskendskab til kursets emner er ikke påkrævet.

Mindst 75 procent psykologer samt læger og andre akademikere med relevant uddannelse ift. kursets indhold.
Max 25 procent andre faggrupper (fx sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter mv.).

OBS! Dette kursus tæller ikke som et seminar hos Dansk Center for Mindfulness.

Deltagerantal

Maksimalt 30 personer.

Kurset er godkendt til

Der er ansøgt om godkendelse hos Dansk Psykolog Forening: Systematisk efteruddannelse, anden teoretisk referenceramme, m.fl. Afventer svar.

Kursusbevis

Der udstedes ét kursusbevis (jf. krav til indhold fra Dansk Psykolog Forening) når kurset er afsluttet (jf. fremmødekrav fra Dansk Psykolog Forening). Ingen eksamen eller afsluttende opgave.

Dansk Psykolog Forenings fremmødekrav: Det forudsættes som udgangspunkt, at kursisten deltager i kurset 100% af det godkendte timetal. Ved mere end 10 procents fravær skal kursusudbyder/underviser tage stilling til, om der kan udstedes et kursusbevis. Hvis der ikke kan udstedes et kursusbevis pga. for højt fravær, kan der i stedet udstedes et deltagerbevis med reduceret timetal. Tvivl og tvister afgøres lokalt.