Compassion og egenomsorg 2025

To-dages kursus for psykologer, læger og andre relevante faggrupper. Introduktion til compassion.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 27. marts 2025, kl. 09:30 - fredag 28. marts 2025, kl. 16:00

Sted

København - Campus Emdrup

Arrangør

Dansk Center for Mindfulness

Pris

3465 DKK

Kursusbeskrivelse: Compassion og egenomsorg

Compassion kan trænes! Compassion er vores evne til 1) at anerkende at lidelse er til stede, 2) at forstå at lidelse er menneskeligt, 3) at føle empati for personen, som lider og knytte an til den andens lidelse, 4) at tolerere ubehagelige følelser, som opstår i én selv i respons til en andens lidelse, derved at forblive åben og accepterende over for den andens lidelse, og 5) at føle sig motiveret til at handle for at lindre lidelsen. Compassion er et instinkt og derfor en naturlig del af, hvem vi er som mennesker. Dog opstår der ofte barrierer og forhindringer, som gør det svært for os få adgang til vores compassion og handle derfra, specielt når vi arbejder med mennesker som lider.

Du behøver ikke at have baggrund i mindfulness, compassion eller meditation for at profitere af kurset. Vi vil på kurset gennemgå, hvordan man kan anvende compassion som et selvstændigt behandlingselement og metode til egen omsorg. Har du allerede erfaring med og kendskab til mindfulness træningen, vil du her lære, hvordan compassion kan anvendes som en naturlig overbygning på det, du i forvejen kender og du vil kunne kombinere de to dele på en ny måde.

Kurset er ikke en del af en af Aarhus Universitets akkrediterede uddannelser og derfor ikke omfattet af en studieordning.

Dato og tidspunkt

Torsdag d. 27.03.25 kl. 9.30-17.00 og fredag d. 28.03.25 kl. 8.30-16.

Aarhus Universitet, Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København

Varighed

Antal effektive undervisningstimer á 60 minutter udgør i alt 12 timer.

Tilmelding

Tilmelding er åben. Skriv til mindfulness@clin.au.dk, hvis du har spørgsmål.

Kurset er uden forplejning. Der er kantine på campus.

Formål

Det er kursets primære formål at deltagerne tilegner sig viden om compassion og hvordan compassion kan bruges i en klinisk hverdag. Dette gælder både i mødet med klienter eller patienter, men også som metode til egenomsorg. Deltagerne vil både tilegne sig viden om compassion på det faglige niveau, men også på det eksperimentelle niveau. Det er vigtigt, at deltageren er villig til at gå ind i træning med en nysgerrighed og åbenhed omkring, hvad træning gør ved mødet af ens egen og andres lidelse.

Læringsmål

Du vil på kurset stifte bekendtskab med, hvad compassion er, compassions forbindelse med mindfulness, og hvordan man bringer compassion ind i det terapeutiske rum og anvender compassion til egenomsorg.

 Du vil opnå viden om

 • Compassion som et begreb, et udsnit af den videnskabelig evidens omkring compassion træning samt blive introduceret til begrebet omsorgstræthed og empatisk udmattelse og forskningen bag disse. 
 • Hvorfor videnskaben peger på, at vi kan anvende compassion både som en følelsesregulerende færdighed og som egenomsorg

Du vil opnå færdigheder i

 • At kunne vurdere hvornår mindfulness og compassion kan anvendes som supplement til de metoder, du benytter dig af i forvejen
 • At kende forskel på compassion vs. empatisk udmattelse, både teoretisk og på egen krop

Temaer i kurset

 • Compassion
 • Mindfulness
 • Omsorgstræthed
 • Compassion vs. empatisk udmattelse
 • Egenomsorg

Underviser

Nanja Holland Hansen, autoriseret psykolog, ph.d. og certificeret CCT-lærer (Compassion Cultivation Training) fra Stanford Universitet, Center for Compassion Altruism Research and Education. Nanja forsker i compassion og mental sundhed ved Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Dansk Center for Mindfulness.

Undervisningsform

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem teoretisk undervisning, eksempler, træning og fælles refleksion.

Kursusprogram/kursusplan

Dag 1 (6 timer) – Teori og Træning

 • Hvad er Compassion?  
 • Hvad er self-compassion
 • Effekt og evidens?
 • Træning

Dag 2 (6 timer) – Teori og Træning

 • Omsorgstræthed
 • Empatisk udmattelse
 • Effekt og evidens?
 • Træning

Ingen eksamen eller udprøvning.

Målgruppe

Psykologer, læger og andre relevante faggrupper. For dig, der arbejder med børn eller voksne samt har interesse for eller kendskab til compassion og evt. er på vej mod Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelse.

Mindst 75 procent psykologer samt læger og andre akademikere med relevant uddannelse ift. kursets indhold.
Max 25 procent andre faggrupper (fx sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter mv.).

Særligt forhåndskendskab til kursets emner er ikke påkrævet.

OBS! Dette kursus tæller ikke som et seminar hos Dansk Center for Mindfulness.

Deltagerantal

Maksimalt 30 personer.

Kurset er godkendt til

Der ansøges om forhåndsgodkendelse ved Dansk Psykolog Forening. Kurset er tidligere godkendt til:

12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme (30 timer) Kognitiv/adfærdsterapeutisk

16.4.4.2.2 Kursus om: Intervention overfor ældre klienter ved livets afslutning (6 timer)

Systematisk efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Særligt for psykologer med ydernummer: Du kan få refunderet 1500 kr. pr. kursusdag i op til 2 kursusdage pr. år (jf. overenskomstaftalen mellem Regionerne og Dansk Psykolog Forening).

Kursusbevis

Der udstedes ét kursusbevis (jf. krav til indhold fra Dansk Psykolog Forening) efter endt deltagelse (jf. fremmødekrav fra Dansk Psykolog Forening).

Dansk Psykolog Forenings fremmødekrav: Det forudsættes som udgangspunkt, at kursisten deltager i kurset 100% af det godkendte timetal. Ved mere end 10 procents fravær skal kursusudbyder/underviser tage stilling til, om der kan udstedes et kursusbevis. Hvis der ikke kan udstedes et kursusbevis pga. for højt fravær, kan der i stedet udstedes et deltagerbevis med reduceret timetal. Tvivl og tvister afgøres lokalt.