Mindfulness-baseret stressreduktion, MBSR

Bliv internationalt anerkendt MBSR-underviser

Uddannelsen som MBSR-underviser forudsætter, at du er indstillet på at arbejde med sig selv. Det er et stort ansvar, og det kræver en stor indsats at kunne møde både din egen og andres stress, smerte, angst og sorg med opmærksomhed og medfølelse. Denne uddannelse indeholder derfor både de nødvendige teoretiske og praktiske elementer, der tilsammen danner rammen for deltagernes færdigheder som MBSR-undervisere.

 

Grunduddannelse med mulighed for specialisering

Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at arbejde professionelt med Mindfulness-baseret stressreduktion. Grunduddannelsen består som minimum af tre moduler, seminardage + supervision og varer 2 - 2½ år. Efter gennemført grunduddannelse må du kalde sig "kvalificeret MBSR-underviser", hvilket vil sige, at du må benytte titlen MBSR frem for Mindfulness, der er mere generel.

Da det er fra MBSR, andre mindfulness-programmer er udviklet, er det MBSR, vi underviser i. Med denne grunduddannelse kan du efterfølgende specialisere dig i at arbejde med mindfulness tilrettet specifikke grupper, for eksempel børn, unge, ledere, psykisk sårbare, veteraner, medarbejdere, arbejdsløse mm. Med tillægskurser samt, hvis du har akademisk og klinisk viden om depression og kognitiv terapi, kan uddannelsen give certificering til undervisning i Mindfulness-baseret Kognitiv Terapi.

 

Sætter standarder for MBSR-uddannelserne

Hovedansvarlige for MBSR-uddannelsen ved Aarhus Universitet er Lone Overby Fjorback (overlæge og ph.d. i mindfulness) og Jacob Piet (psykolog og ph.d. i mindfulness). Begge deltager i en international styregruppe, der – sammen med seniorlærer rundt om i verden - sætter standarder for MBSR-uddannelserne.

Uddannelsen er på masterniveau, ECTS-belastning er anført ud for hvert fag/modul i den detajlerede oversigt.

Standard for undervisere:

MBSR Standards of Practice (rev. 2014).