Oversigt over elementer og datoer

Forår 2020

Introduktionsmodul

Dette internat/retreat har til formål at opbygge et fællesskab blandt deltagere og undervisere samt introducere de temaer, emner og praksisser, der er en del af CCT-uddannelsen. 

Fra fredag den 17. april, 2020, kl. 10 til søndag den 19. april kl. 14. 

Akademisk Kursusarbejde I: Filosofiske perspektiver på Compassion

Kurset er udarbejdet af Dr. Leah Weiss og vil give en teoretisk og praksisk introduktion til filosofien og praksis i compassion, både traditionelt og i nyere tid. Vi vil især fokusere på mindfulness og compassion indenfor konteksten af CCT-kurset. Undervisningen indeholder videolektioner, diskussioner på både skrift og video og at læse valgfri litteratur.  

Gruppesupervision

Personlig Praksis I. Fem kursister mødes online regelmæssigt med en mentor. I denne periode vil kursister i et støttende miljø udvikle og reflektere over deres personlige compassion-meditationspraksis. 

Sommer 2020

Akademisk kursusarbejde II: Forskningen i Compassion

Kurset er udarbejdet af Dr. Kelly McGonigal og vil udforske den seneste forskning i Compassion. Det er bl.a. indenfor psykologi, biologi og neurovidenskab og er emner, som empati, compassion og altruisme samt hvorledes tidlige oplevelser i livet, sociale faktorer og kultur er med til at skabe vores respons til andres og egen lidelse.

Kurset er en blanding af videolektioner, diskussioner på skrift og video samt at læse valgfri litteratur.

Gruppesupervision II

En mindre gruppe af 3-5 kursister mødes regelmæssigt med en mentor via videokonference. I denne periode vil kursister øve undervisningselementer af et CCT-hold sammen med de andre kursister og en mentor, hvorpå de vil få vejledning og støttende feedback.

Efterår 2020

Akademisk kursusarbejde III: At undervise i CCT

Dette kursus udforsker selve det at undervise i CCT. Kursister vil sammen undersøge essentielle komponenter af CCT-programmet, herunder deltagernes ofte stillede spørgsmål, at guide CCT-meditationer og øvelser på holdet samt at facilitere samtaler om de ugentlige temaer. Kursusarbejdet indeholder både diskussioner på skrift og video.

 

Afsluttende retreat

Dette internat afslutter den grundlæggende del af CCT læreruddannelsen. Deltagere vil modtage undervisning af nogle af grundlæggerne af CCT samt modtage en evaluering af deres undervisningsevner. 

Deltagere, som opfylder kravene, har herefter mulighed for at fortsætte med det superviserede praktikum, der fører til at kunne ansøge om certificering. 

Supervision af undervisning

 

Praktikum

I dette praktikum underviser du i 8-ugers CCT-kurset, mens du har en tilknyttet mentor. Du har et år efter afslutning af grunduddannelsen til at gennemføre praktikum. At gennemføre garanterer ikke certificering, men du bliver støttet så godt som overhovedet muligt frem mod at kunne ansøge om certificering. 

Du opnår certificering fra Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, Compassion Institute og Stanford CCARE. Som certificeret CCT-lærer får du licens til CCT-materialer samt et årligt medlemskab hos Compassion Institute i forhold til videreuddannelse og kurser.