Optagelse

Hvem kan søge?

Vi opfordrer ansøgere med forskellige baggrunde til at søge ind på uddannelsen. Der er ingen formelle uddannelseskrav, men du skal være forberedt på at have en daglig compassion-praksis og kunne læse og forstå opgaver på universitetsniveau inden for psykologi, neurologi og læring.

Den ideelle ansøger udviser:

  • entusiasme for Compassion Cultivation Training og undervisning i compassion
  • intention om at undervise det 8-ugers CCT-kursus på kort og lang sigt
  • tilknytning til en specifik gruppe eller lokation, hvor man har intention om at undervise i CCT
  • nysgerrighed på andres og egen læring
  • fremragende lytte-, kommunikations- og faciliteringsevner
  • personlig meditationspraksis.

Forudsætning før start:

Før du starter, skal du selv have deltaget i et 8 ugers CCT-kursus. Det er muligt at søge om optagelse til CCT læreruddannelsen og efterfølgende færdiggøre denne forudsætning. Et 8-ugers online CCT-kursus vil blive afholdt for et mindre antal optagede, som grundet deres geografiske placering ikke har adgang til kurset. Betaling for onlinekurset vil være 4.375 kr.