Tilmelding til MBSR-uddannlesen

Fundamentals modul 1, februar 2018

Fra d. 22 - 26. februar 2018 afholdes Fundamentals modul 1 af MBSR-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness. Ansøgningsfrist mandag d. 4. december 2017.

Optagelseskriterierne er:

 • Deltagelse i et 8-ugers MBSR-kursus
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i et stilhedsretreat a 5-7 dages varighed (ved manglende retreaterfaring kan der gives dispensation fra dette kriterium)

Tidspunkt:

Start torsdag d. 22/2 kl. 14 - slut mandag d. 26/2 kl. 12

Pris:

10.968,- kr. - dækker undervisning og materialer (undervisningen er fritaget for moms).
5.200,-/6.200,- kr. inkl. moms dækker kost og logi.

For at starte på uddannelsen skal du sende en ansøgning om optagelse og opfylde optagelseskriterierne.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Motivation
 • Meditationserfaring 
 • Dokumentation for gennemført 8 ugers MBSR forløb, årstal + underviser - eller tilsvarende oplysninger
 • Dokumentation for gennemført stilheds retreat(s) - eller tilsvarende oplysninger
 • Uddannelsesbaggrund - vedlæg cv med foto
 • Andet du mener kan være relevant

 

 

Fundamentals modul 1, november 2018

Fra d. 6. - 10. november 2018 afholdes Fundamentals modul 1 af MBSR-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness. Ansøgningsfrist mandag d. 3. september 2018.

Optagelseskriterierne er:

 • Deltagelse i et 8-ugers MBSR-kursus
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i et stilhedsretreat a 5-7 dages varighed (ved manglende retreaterfaring kan der gives dispensation fra dette kriterium)

Tidspunkt:

Start tirsdag d. 6/11 kl. 14 - slut lørdag d. 10/11 kl. 12

Pris:

10.968,- kr. - dækker undervisning og materialer (undervisningen er fritaget for moms).
5.200,-/6.200,- kr. inkl. moms dækker kost og logi.

For at starte på uddannelsen skal du sende en ansøgning om optagelse og opfylde optagelseskriterierne.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Motivation
 • Meditationserfaring 
 • Dokumentation for gennemført 8 ugers MBSR forløb, årstal + underviser - eller tilsvarende oplysninger
 • Dokumentation for gennemført stilheds retreat(s) - eller tilsvarende oplysninger
 • Uddannelsesbaggrund - vedlæg cv med foto
 • Andet du mener kan være relevant

Fundamentals modul 2, 2018

For de der har gennemført Fundamentals modul 1, afholdes Fundamentals modul 2 af MBSR-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness fra d. 21/8 - 25/8 2018. 

Optagelseskriterierne er:

 • Gennemført Fundamentals modul 1
 • Deltagelse i minimum et 8-ugers MBSR-forløb
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i minimum et stilhedsretreat a 5-7 dages varighed

Tidspunkt:

Start tirsdag d. 21/8 kl. 14 - slut lørdag d. 25/8 kl. 13

Pris:

10.968 kr. - dækker undervisning og materialer
Særskilt pris for kost og logi.

 

Klik her for FORHÅNDSTILMELDING senest 30/4 2018.

Practice Teaching Intensive (PTI)

Practice Teaching Intensive (PTI) er et 8-dages internat internat undervisningsforløb.

PTI har fokus på intensiv udvikling af MBSR-underviserfærdigheder og vil forberede dig på at skulle fungere som MBSR-underviser, og hjælpe til forbedring af centrale færdigheder gennem følgende:

 • Fokuseret indre arbejde
 • Stadig større fortrolighed med mangfoldige aspekter af MBSR-programmet
 • Præsentation og didaktisk formidling
 • Guidning i meditation
 • Guidning i yoga øvelser
 • Enquiry (særlig form for dialog og undersøgelse)
 • Gruppedynamik
 • Forberedelse af eget undervisningsmateriale.

Efter vellykket færdiggørelse af PTI er du i besiddelse af minimums-kvalifikationerne for påbegyndelse af egne 8-ugers kurser i MBSR.

Optagelseskriterier:

 • Gennemført Fundamentals (modul 1 og 2) (tidl. Practicum)
 • Deltagelse i minimum ét 8-ugers kursus i MBSR
 • Gennemført minimum 2 stilhedsretreats á 5-7 dages varighed

Tidspunkt:

16. - 23. april 2018, Danmark.

Pris:

Oplyses pr. januar 2018.

Undervisere: Lone Overby Fjorback og Jacob Piet  

Klik her for forhåndstilmelding.

 

 

 

Gruppesupervision i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)

Gruppesupervision i MBSR: Påbegyndelse af undervisning.

Via online møderum, mødes du og op til 5 andre MBSR-lærer med en certificeret MBSR-senior-lærer over 10 uger i et supervisionsforum. Uge for uge gennemgår I som lærer-gruppe, 8-ugers MBSR-kursets forskellige mødegange, inklusiv orienteringsmødet og heldagssessionen.

Gruppesupervision er særligt designet til nye MBSR-lærer der har gennemført Practice Teaching Intensive.
Sammen med andre nye MBSR-lærer analyseres, studeres og undersøges elementer og lærer-kompetencer for hver mødegang, i MBSR-kurset. Faciliteret af en MBSR-senior-lærer, får du erfaring og dybde med den dynamiske form 8-ugers kurset har, ved udforskning af de teamer der opstår, både i undervisningsrummet og i dig som MBSR-lærer. Udforskningen vil blive understøttet af Mindfulness-Based Interventions Teacher Assessment.

Derudover vil vi diskutere, hvordan du forbereder dig til undervisningen (herunder materialer og lydfiler), hvordan du møder dig selv i praksis med undervisningen, inquiry med deltagerne, og hvad der netop nu opstår i vores sind og hjerte, efterhånden som vi begynder at lærer os selv at kende gennem MBSR-lærer-praksis.

Der vil ved hver mødegang være mulighed for ganske kort at dele hvor hver enkelt MBSR-lærer er i deres virke og også mulighed for at guide en kort mindfulness-øvelse i starten af hver session.
Yderligere detaljer omkring supervisionen vil blive beskrevet ved første session.

Bemærk: Gruppesupervision er et krav for de der begynder MBSR-læreruddannelsen pr. 1. januar 2017. Det er ikke et krav for de der er startet på uddannelsen før 2017, men det anbefales kraftigt.

Gruppesupervision kan ikke stå alene, hvilket vil sige at hvis målet er at søge om certificering kræves individuel supervision, uanset hvornår uddannelsen i MBSR er startet.

Forudsætninger for deltagelse i gruppesupervision:

 • Gennemført Fundamentals
 • Gennemført PTI
 • Undervisningserfaring fra 0-3 MBSR kurser eller planer om at begynde undervisningen inden for 6 måneder fra start af supervisionen.
  Deltagelse i gruppesupervision kan fint lade sig gøre selvom du ikke lige i den periode har ansvaret for et kursus, de erfaringer du allerede har fra tidligere kurser kan fint ligge grund for arbejdet ved hver session.  

Logistik:

 • 10 mødegange på en fastlagt ugedag og tid
 • 1 tema pr. session: Orienteringsmøde, de 8 kursusgange og heldagssession
 • 1,5 time pr. gang
 • 4 - 6 deltagere pr. gruppe

Dato for gruppesupervision:

Vi sammensætter gruppesupervision pr. henvendelse.
Kontakt os for tilkendegivelse for deltagelse og information om kommende mulighed.

Pris. 5.390,- kr. ekskl. moms

Individuel supervision i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)

Aktivt engagerer sig i en-til-en dialog med en certificeret MBSR-senior-lærer for individuel støtte, vejledning, dialog og feedback. Via online møderum eller pr. telefon, vil du undersøge, klarlægge og forfine undervisningskapacitet og dygtighed.

Forudsætninger for individuel supervision:

 • Gennemført Fundamentals
 • Gennemført Practice Teaching Intensive (PTI)
 • 3 godkendte retreats
 • MBSR gruppesupervision (krav ved påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2017)
 • MBSR-undervisningserfaring: 4 – 8 MBSR kurser

Ansøgning om individuel supervision.

Supervision planlægges individuelt i den samme periode som du underviser et 8-ugers MBSR kursus, inklusiv orienteringsmøde og heldagssession. Der er krav om 10 supervisions sessioner.
Ansøg minimum 8 uger før planlagt orienteringsmøde og kursus.
I ansøgningen oplyses præcise datoer og tid på dagen for det kommende kursus, for alle 10 mødegange.

MBSR-senior-lærer/supervisor vil blive tildelt i forhold til tilgængelighed og timing af dit planlagte 8-ugers MBSR kursus.

Varighed pr session: 50 – 60 minutter.

Pris. 12.000,- kr. ekskl. moms

Ansøgningen sendes til mailen du finder under vores kontaktoplysninger.

Tilmelding til Fundamentals modul 1