Uddannelse

Dybdegående viden og praksis inden for MBSR

Uddannelsen er som den eneste i Danmark etableret i et formelt samarbejde med Center for Mindfulness i USA (CFM), grundlagt af Jon Kabat-Zinn, ved University of Massachusetts Medical School.

Uddannelsen henvender sig til personer, der ønsker at arbejde professionelt med Mindfulness-baseret stressreduktion. Grunduddannelsen til MBSR-underviser inkluderer blandt andet modulerne Fundamentals 1 og 2, Practice Teaching Intensive og gruppesupervision. Efter gennemført grunduddannelse må man kalde sig "kvalificeret MBSR-underviser".

Da det er fra MBSR, andre mindfulness-programmer er udviklet, er det MBSR, vi underviser i. Med denne grunduddannelse er det muligt efterfølgende at specialisere sig i at arbejde med mindfulness tilrettet specifikke grupper, f.eks. børn, unge, ledere, psykisk sårbare, veteraner, medarbejdere, arbejdsløse mm. Ved tillægskurser samt akademisk og klinisk viden om depression og kognitiv terapi kan uddannelsen give certificering til undervisning i mindfulness-baseret kognitiv terapi.

Uddannelsen som MBSR-underviser forudsætter, at man er indstillet på at arbejde med sig selv. Det er et stort ansvar, og det kræver en stor indsats at kunne møde både sin egen og andres stress, smerte, angst og sorg med opmærksomhed og medfølelse. Denne uddannelse indeholder derfor både de nødvendige teoretiske og praktiske elementer, der tilsammen danner rammen for deltagernes færdigheder som MBSR-undervisere.

Vores mål er at uddanne kvalificerede MBSR-undervisere, som gennem deres uddannelse har tilegnet sig og arbejdet med at forfine deres kompetence i at levere MBSR-kurser af høj kvalitet til gavn for brugerne.

Hovedansvarlige for MBSR-uddannelsen ved Aarhus Universitet er Lone Overby Fjorback (overlæge og ph.d. i mindfulness) og Jacob Piet (psykolog og ph.d. i mindfulness). Begge deltager i en international styregruppe, der – sammen med ledelsen ved Center for Mindfulness i USA – sætter standarder for MBSR-uddannelserne.

Der undervises på masterniveau på uddannelsen.

ECTS-belastning er anført ud for hvert fag/modul i den detajlerede oversigt.

Principper og standarder for MBSR-kurset - CFM, UMASS

Principper og standarder for MBSR-undervisere - CFM, UMASS

Principper og standarder for MBCT/MBKT - CFM, Oxford