Du er her: mindfulness.au.dk » Uddannelse i MBSR » Tilmelding

Tilmelding

Seminardage i 2016

Programmet for seminardagene i 2016, 4 x 2 dages seminar, hvor vi inviterer forskellige eksperter inden for mindfulness, er følgende:

10 – 11. marts 2016 i Århus: ”Yoga" ved Skandinavisk Yoga og Meditationsskole

28 - 29. april 2016 i Århus - emne og underviser kommer på snarest

22 – 23. september 2016 i Århus -  emne og underviser kommer på snarest

24 – 25. november 2016 i Århus -  emne og underviser kommer på snarest

Formen er en dag med vægt på teori og forskning, og en dag med vægt på praksis.

Målet med dagene er at få indsigt i den historiske, teoretiske og praktiske baggrund for mindfulness-baserede interventioner.

Tidspunkt:
Første dag kl. 10.30 – 17.00
Anden dag kl. 9.00 – 16.00

Pris kr. 3.750 inkl. moms pr. gang - beløbet dækker undervisningen pr. 2 sammenhængende dage.

Seminardagene henvender sig til alle der har interesse i at arbejde professionelt med mindfulness.

Tilmelding:
Tilmelding 3 uger før dagenes afholdelse.
Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Afbud skal ske skriftligt. Ved afbud senere end tilmeldingsfristens udløb faktureres det fulde kursusgebyr. Bliver du forhindret i at deltage, er du velkommen til at videregive din plads til en kollega/anden eller overføre din plads til kommende seminardage.

Tilmeld ved at sende en e-mail til: annveter@rm.dk

Practicum modul 1, november 2016

Fra d. 10. - 14. november 2016 afholdes Practicum modul 1 af MBSR-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness. Ansøgningsfrist mandag d. 5. september 2016.

Optagelseskriterierne er:

 • Deltagelse i et 8-ugers MBSR-kursus
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i et stilhedsretreat a 5-10 dages varighed (ved manglende retreaterfaring kan der gives dispensation fra dette kriterium)

Tidspunkt:

Start torsdag d. 10/11 kl. 13 - slut mandag d. 14/11 kl. 12

Pris:

19.375 kr. inkl. moms - dækker undervisning, materialer, kost og logi

For at starte på uddannelsen skal du sende en ansøgning om optagelse og opfylde optagelseskriterierne.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Motivation
 • Meditationserfaring 
 • Dokumentation for gennemført 8 ugers MBSR forløb - eller tilsvarende oplysninger
 • Dokumentation for gennemført stilheds retreat(s) - eller tilsvarende oplysninger
 • Uddannelsesbaggrund - vedlæg cv med foto
 • Andet du mener kan være relevant

Mindfulness Tools

Som et led i vores samarbejde med Center for Mindfulness ved UMASS, opretter vi nu også Mindfulness Tools forløb.

Mindfulness Tools er et intensivt MBSR-program som retreat fra torsdag-søndag og kan sammen med CFM's online MBSR erstatte et 8-ugers MBSR-forløb for de, der vil søge om optagelse på uddannelsen.

Mindfulness Tools er en intensiv version af det 8-ugers MBSR-program, og det tilbyder således deltagerne en mulighed for at gå i dybden med mindfulnesspraksis. Kurset er tilrettelagt, så det både henvender sig til deltagere, der her har deres første møde med MBSR, og til de, som vil bruge kurset som en del af igangværende praksisudvikling eller som "opfrisker" efter en periode hvor den daglige praksis har været på standby.

Kurset afholdes på Sostrup Slot i forbindelse med Practicum.

Næste gang torsdag den 18. februar kl. 17.00 til søndag den 21. februar kl. 12.00.

Pris: 7995,- inkl. moms og materialer (USB-stik med lydfiler samt handouts).

Tilmelding til Anne Mette Vester senest den 25. januar.

Vi kan ikke garantere enkeltværelser på Mindfulness Tools.

Practicum modul 1. februar 2017

Fra d. 23 - 27. februar 2017 afholdes Practicum modul 1 af MBSR-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness. Ansøgningsfrist mandag d. 4. december 2016.

Optagelseskriterierne er:

 • Deltagelse i et 8-ugers MBSR-kursus
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i et stilhedsretreat a 5-10 dages varighed (ved manglende retreaterfaring kan der gives dispensation fra dette kriterium)

Tidspunkt:

Start torsdag d. 23/2 kl. 14 - slut mandag d. 27/2 kl. 12

Pris:

19.375 kr. inkl. moms - dækker undervisning, materialer, kost og logi

For at starte på uddannelsen skal du sende en ansøgning om optagelse og opfylde optagelseskriterierne.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Motivation
 • Meditationserfaring 
 • Dokumentation for gennemført 8 ugers MBSR forløb - eller tilsvarende oplysninger
 • Dokumentation for gennemført stilheds retreat(s) - eller tilsvarende oplysninger
 • Uddannelsesbaggrund - vedlæg cv med foto
 • Andet du mener kan være relevant

Practicum modul 2. september 2016

For de der har gennemført Practicum modul 1, afholdes Practicum modul 2 af MBSR-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness fra d. 1. - 5. september 2016. Sidste frist for tilmelding er d. 15. juni 2016.

Optagelseskriterierne er:

 • Gennemført Practicum modul 1
 • Deltagelse i minimum et 8-ugers MBSR-forløb
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i minimum et stilhedsretreat a 5-10 dages varighed

Tidspunkt:

Start torsdag d. 1/9 kl. 13 - slut mandag d. 5/9 kl. 12

Pris:

19.375 kr. inkl. moms - dækker undervisning, materialer, kost og logi.

Ved tilmelding sendes en mail til: annveter@rm.dk

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.01.2016