Du er her: mindfulness.au.dk » Uddannelse i MBSR » Tilmelding

Tilmelding

Seminardage i 2015

Programmet for seminardagene i 2015, 4 x 2 dages seminar, hvor vi inviterer forskellige eksperter inden for mindfulness, er følgende:

12 – 13. marts 2015 i Århus: ”Litteratur og kreativitet" ved forfatter Peter Høeg - Medbring tekst/digt

7 – 8. maj 2015 i Århus ”Zen" ved Lektor Jørn Borup - Pensum: "At begynde hvert øjeblik" af Shunryu Suzuki

24 – 25. september 2015 - "Psykiatri og bivirkninger ved meditation" ved Lone Fjorback 

19 – 20. november 2015 - "Lærer/elev forholdet"

Formen er en dag med vægt på teori og forskning, og en dag med vægt på praksis.

Målet med dagene er at få indsigt i den historiske, teoretiske og praktiske baggrund for mindfulness-baserede interventioner.

Tidspunkt:
Første dag kl. 10.30 – 17.00
Anden dag kl. 9.00 – 16.00

Pris kr. 3.750 inkl. moms pr. gang.

Seminardagene henvender sig til alle der har interesse i at arbejde professionelt med mindfulness.

Tilmeld ved at sende en e-mail til: annveter@rm.dk

Practicum modul 1, november 2015

Fra d. 12. - 16. november 2015 afholdes Practicum modul 1 af MBSR-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness. Ansøgningsfrist d. 10. august 2015.

Optagelseskriterierne er:

 • Deltagelse i et 8-ugers MBSR-kursus
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i et stilhedsretreat a 5-10 dages varighed (ved manglende retreaterfaring kan der gives dispensation fra dette kriterium)

Tidspunkt:

Start torsdag d. 12/11 kl. 13 - slut mandag d. 16/11 kl. 12

Pris:

19.375 kr. inkl. moms - dækker undervisning, materialer, kost og logi

For at starte på uddannelsen skal du sende en ansøgning om optagelse og opfylde optagelseskriterierne.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Motivation
 • Meditationserfaring 
 • Dokumentation for gennemført 8 ugers MBSR forløb - eller tilsvarende oplysninger
 • Dokumentation for gennemført stilheds retreat(s) - eller tilsvarende oplysninger
 • Uddannelsesbaggrund - vedlæg cv
 • Andet du mener kan være relevant

Practicum modul 1. februar 2016

Fra d. 18. - 22. februar 2016 afholdes Practicum modul 1 af MBSR-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness. Ansøgningsfrist mandag d. 7 december 2015.

Optagelseskriterierne er:

 • Deltagelse i et 8-ugers MBSR-kursus
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i et stilhedsretreat a 5-10 dages varighed (ved manglende retreaterfaring kan der gives dispensation fra dette kriterium)

Tidspunkt:

Start torsdag d. 18/2 kl. 13 - slut mandag d. 22/2 kl. 12

Pris:

19.375 kr. inkl. moms - dækker undervisning, materialer, kost og logi

For at starte på uddannelsen skal du sende en ansøgning om optagelse og opfylde optagelseskriterierne.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Motivation
 • Meditationserfaring 
 • Dokumentation for gennemført 8 ugers MBSR forløb - eller tilsvarende oplysninger
 • Dokumentation for gennemført stilheds retreat(s) - eller tilsvarende oplysninger
 • Uddannelsesbaggrund - vedlæg cv
 • Andet du mener kan være relevant

Practicum modul 2. september 2015

For de der har gennemført Practicum modul 1, afholdes Practicum modul 2 af MBSR-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness fra d. 3. - 7. september 2015. Sidste frist for tilmelding er d. 1. juli 2015.

Optagelseskriterierne er:

 • Gennemført Practicum modul 1
 • Deltagelse i minimum et 8-ugers MBSR-forløb
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i minimum et stilhedsretreat a 5-10 dages varighed

Tidspunkt:

Start torsdag d. 3/9 kl. 13 - slut mandag d. 7/9 kl. 12

Pris:

19.375 kr. inkl. moms - dækker undervisning, materialer, kost og logi.

Ved tilmelding sendes en mail til: annveter@rm.dk

Teacher Development Intensive TDI - september 2015

Teacher Development Intensive er et 8-dages forløb, der foregår som internat.

TDI har fokus på intensiv udvikling af MBSR-underviserfærdigheder og vil forberede dig på at skulle fungere som MBSR-underviser, og hjælpe til forbedring af centrale færdigheder gennem følgende:

 • Fokuseret indre arbejde
 • Stadig større fortrolighed med mangfoldige aspekter af MBSR-programmet
 • Præsentation og didaktisk formidling
 • Guidning i meditation
 • Guidning i yoga øvelser
 • Enquiry (særlig form for dialog og undersøgelse)
 • Gruppedynamik
 • Forberedelse af eget undervisningsmateriale.

Efter vellykket færdiggørelse af TDI er du i besiddelse af minimumskvalifikationerne for påbegyndelse af egne 8-ugers MBSR-forløb.

Optagelseskriterierne er:

 • Gennemført Practicum modul 1 og 2
 • Gennemført minimum ét 8 ugers MBSR forløb
 • Gennemført minimum 2 stilhedsretreats á 5-10 dages varighed
 • Gennemført 7-days MBSR in Mind-Body Medicine, CFM, UMASS

Tidspunkt:

15. - 23. september 2015 - Jylland

Pris:

30.000,- kr. inkl. moms - dækker undervisning, kost og logi.

Tilmelding:

Pr. mail til annveter@rm.dk

Adgangsgivende 8-ugers MBSR

Undervisningen vil foregå i en gruppe på maksimalt 20 deltagere, der mødes en gang ugentligt i 2½ time over 8 uger, plus én hel dag. Hertil kommer hjemmearbejde svarende til ca. 45-60 minutters daglig mindfulness-træning.

Det er vigtigt for udbyttet, at man er motiveret for at gennemføre hele forløbet, dvs. så vidt muligt kommer til alle timer og så vidt muligt laver hjemmearbejdet. Hvis det ikke er muligt at committe sig til forløbet er det bedre at vente med at deltage. 

Holdstart mandag d. 20. april 2015 - lukket for tilgang

Holdstart onsdag d. 22. april 2015 - lukket for tilgang

Næste hold starter august/september, datoerne for disse hold kan ses her på siderne i løbet af maj/juni.

Sted:

”Æsken”, Aarhus Universitetshospital, bygning 30, Trøjborgvej 72-74, 1. sal, 8200 Aarhus N (se kort).

 

Pris: 4375,- inkl. moms og materialer (USB-stik med lydfiler samt handouts).

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 27.05.2015