Seminardage: "MBI og undervisningskompetencer"

Kvaliteten af MBSR som intervention er kun så god som MBSR underviseren og hans eller hendes forståelse af hvad det kræver at levere et virkelig mindfulness-baseret program - Jon Kabat-Zinn, 2011

29.11.2016 | Anne Mette Vester

Dato tor 30 nov fre 01 dec
Tid 10:30    16:00
Sted Århus
Tilmelding

 

Disse seminardage henvender sig primært til personer, der allerede underviser i MBSR eller MBKT eller som er i gang med MBSR-uddannelsen ved Aarhus Universitet.

I en kombination af mindfulness-praksis, refleksion og dialog, samt oplæg fra underviseren, skal vi sammen udforske de færdigheder og kompetencer, der er essentielle for god undervisning i mindfulness-baserede interventioner som MBSR og MBKT.

Som underviser inden for dette område er der mulighed for livslang vækst og læring i takt med at mindfulness integreres formelt og uformelt i hverdagen, og ikke mindst når man som underviser formidler mindfulness videre til andre. Der er på denne vej mulighed for at vågne mere op til hvad det reelt vil sige at blive mere hel som menneske, og mindre dømmende over for sig selv og andre. 

Nogle af de nødvendige undervisningskompetencer er mere tekniske og instrumentelle mens andre forudsætter mod til at turde at konfrontere de sider af sig selv, der, når de dukker, blokerer for evnen til at være tålmodig, nysgerrig, åben, accepterende, taknemmelig og respektfuld – både over for sig selv og i kontakten med andre. Områder af ens personlighed, der tidligere har været mere ubevidste begynder måske at træde tydeligere frem og kalder på integration. Dette arbejde, der er langstrakt, kan være møjsommeligt men samtidig dybt meningsfuldt, og noget der i sidste instans kommer andre til gavn. 

Dag 1 (torsdag) tager vi udgangspunkt i MBI-TAC (Mindfulness-Based Intervention – Teaching Assessment Criteria), der er et videnskabelig testet redskab til vurdering af underviserkompetencer. MBI-TAC kan bruges i forbindelse med forskning, uddannelse og supervision, men også som et redskab til personlig udvikling. MBI-TAC peger på en række operationelle kompetencer, der kan udvikles, nuanceres og forfines gennem professionel træning.

Dag 2 (fredag) går vi med inspiration fra Saki Santorelli videre og kikker på nogle af de flydende livskompetencer, der kan opstå gennem villigheden til at konfrontere og møde livet, også når det er svært. Det kan blive til naturlige egenskaber, som vi mere eller mindre bevidst trækker på, når vi underviser.

 

Litteratur

Crane et al. (2012). Competency in teaching mindfulness-based courses: Concepts, development and assesssment. Mindfulness, 3, 76-84.

Crane et al. (2016). What defines mindfulness.based programs? The warp and the weft. Psychological Medicine, 1-10.

Piet (2016). Hvad er gode forudsætninger for at undervise i mindfulness? Om kvalitet og integritet i mindfulness-baseret klinisk intervention inden for psykologi og sundhedsvidenskab. Psyke & Logos, 37, 30-54.

Piet, Fjorback og Santorelli (2016). What is required to teach mindfulness effectively in MBSR and MBCT? In Mindfulness and Buddhist-Derived Approaches in Mental Health and Addiction. Switzerland: Springer International Publishing.

Santorelli (2017). Bliv Hel. Mindfulness i medicin og sundhedsvidenskab. København: Dansk Psykologisk Forlag.


Oplægsholder

Jacob Piet, Psykolog, ph.d. og certificeret MBSR-underviser.

 

Tidspunkt

Torsdag kl. 10.30 – 17.00
Fredag kl. 9.00 – 16.00

Sted

Studenterhusfonden Konferencecenter, Frederik Nielsens vej 2-4, 8000 Århus C

Pris

3.000 kr. for begge dage. Beløbet dækker undervisningen, forplejning er ikke inkluderet.

Seminardagene henvender sig til alle der har interesse i at arbejde professionelt med mindfulness.

Tilmelding

Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Afbud skal ske skriftligt. Ved afbud senere end tilmeldingsfristens udløb faktureres det fulde kursusgebyr. Bliver du forhindret i at deltage, er du velkommen til at videregive din plads til en kollega/anden eller overføre din plads til kommende seminardage.

Start tilmelding her: https://auws.au.dk/Seminardage_4_kvartal_2017

 

 

 

Arrangement

Ingen nyheder i denne liste