Medarbejdere

Ekspertise på Dansk Center for Mindfulness

Mindfulness forskningen er i stigende grad blevet en del af mainstream sundhedsvidenskabelig forskning og klinisk praksis, hvilket understøttes af publikationer i førende tidsskrifter som fx The Lancet og Nature Reviews Neuroscience. Mindfulness anbefales af flere kliniske guidelines såsom National Institute for Clinical Excellence (NICE, UK, 2009) til forebyggelse af tilbagefald ved depression. På baggrund af international forskning er mindfulness interventioner på vej til at blive implementeret i det danske sundhedsvæsen, uddannelsessystem og erhvervslivet. Vores vision er, at Aarhus Universitet tager lederskab over implementeringen og kobler den sammen med forskning, klinik og uddannelse. Aarhus Universitet har unik mulighed for at bidrage til denne udvikling på grund af akademisk, klinisk og teknologisk ekspertise samt unikke internationale samarbejdspartere. Formålet med Dansk Center for Mindfulness er at tilbyde evidensbaserede kurser i mindfulness, uddanne internationalt certificerede undervisere og drive forskning på højt niveau. Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) og mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) er veldokumenterede og omkostningseffektive behandlingsprogrammer, udviklet ved henholdsvis University of Massachusetts Medical School og University of Oxford. Meta-analyser og systematiske oversigtsartikler af randomiserede kontrollerede studier konkluderer, at MBSR er en virksom behandling til forbedring af mentalt helbred for kliniske og ikke kliniske populationer. Der er symptom reduktion på stress, angst, smerter og depression, på tværs af psykiatriske og medicinske lidelser, herunder affektive lidelser, hjerte-kar patienter, kronisk smerte patienter, kræftpatienter og sklerosepatienter (Fjorback et al, 2011, Piet, Wurtzen & Zachariae, 2012). MBKT, der bygger på MBSR-programmet, kan forebygge depression på niveau med antidepressiv medicinsk behandling (Piet & Hougaard, 2011; Kuyken et al, 2015). Forskning af stressreduktion med MBSR peger tillige på, at det er muligt at skabe positive forandringer i hjernen, immunsystemet, det endokrine system, og i måden vores gener udtrykkes på (Tang, Hötzel & Posner, 2015; Dahlgaard, 2015; Pallesen, Dahlgaard & Fjorback, 2015). Dansk Center for Mindfulness begyndte med individuelle forskningsprojekter, der undersøgte det kliniske potentiale af mindfulness-baserede interventioner i forhold til funktionelle lidelser, social angst, samt meta-analyser af den kliniske effekt i behandlingen af dels tilbagevendende depression (Piet & Hougaard, 2011) samt reduktion af symptomer på depression og angst blandt kræftpatienter (Piet, Wurtzen & Zachariae, 2012). Vi har desuden lavet økonomiske analyser, der tyder på, at mindfulness kan spare penge i samfundet, nedsætte forbruget af sundhedsydelser og udgifter til permanente helbredsrelaterede ydelser, specielt førtidspension (Fjorback et al., 2012). Efterhånden er flere dygtige forskere og klinikere kommet til gruppen, og forskningen blevet udvidet til at undersøge a) effekter og neurale mekanismer i MBSR behandling af PTSD hos veteraner b) virkningsmekanismer af MBCT ved forebyggelse af tilbagevendende depression c) forandringer i genudtryk og stressreduktion efter mindfulness-baserede interventioner d) biomarkører i MBSR behandling af stress.

Centerchef

Lone Overby Fjorback

Lone Overby Fjorback er overlæge, lektor, ph.d., certificeret MBSR-lærer og leder af Dansk Center for Mindfulness.

Lones forskning har vist at MBSR og MBKT kan forbedre mental sundhed og nedsætte symptomer på stress, angst og depression i kliniske og ikke-kliniske populationer. Kvalitetet og mængden af de videnskabelige studier viser, at de lever op til kriterierne for virkningsfuld psykologiske intervention. Hendes PhD 'Mindfulness and Bodily Distress' viste, at patienter med kroniske stresslidelser kan få bedre livskvalitet, færre smerter, mere energi og bedre funktion, hvis de lærer og praktiserer mindfulness-basret stressreduktion. Behandling med mindfulness kan sparre penge for samfundet, da patienterne gik mindre til lægen og markant færre fik førtidspension. Hun har haft forskningsophold ved Center for Healthy Minds ledet af Richard Davidson.

Email: lone.overby.fjorback@clin.au.dk

Administration

Anne Mette Kvist Vester

Anne Mette Kvist Vester, koordinator og MBSR-lærer.

Anne Mette er typisk den første du kommer i kontakt med, når du henvender dig til Dansk Center for Mindfulness.

Anne Mette har en baggrund i det private erhvervsliv, hvor hun har været leder i flere år.

Email: annemette@clin.au.dk

 

Akademikere

Jacob Piet

Jacob Piet, psykolog, ph.d., CFM certificeret MBSR-lærer.

Jacob Piet forsker i virkningen af mindfulness over for blandt andet stress, angst og depression. Med støtte fra TrygFonden skal han i samarbejde med Lone Fjorback undervise og uddanne professionelle i mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR).

Jacob Piet har modtaget omfattende professionel træning og supervision i MBSR gennem to længerevarende ophold ved Center for Mindfulness, Massachusetts Medical School, ledet af Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli, grundlæggerne af MBSR. Han er uddanet i mindfulnessbaseret kognitiv terapi (MBKT) hos bl.a. Mark Williams.  

Jacob Piet har fungeret som behandler og konsulent på flere forskningsprojekter om mindfulness, og har gennem flere år undervist professionelle i træning og formidling af metoden. I tillæg til det internationale forskningsarbejde er Piet forfatter til en række faglige artikler, bøger og bogkapitler om mindfulness.

Email: jacobpiet@clin.au.dk

Lise Juul

Lise Juul, sygeplejerske, MPH, ph.d., MBSR-lærer.

Lise Juul har forsket og undervist i udvikling og evaluering af sundhedsfremmende komplekse interventioner.

Lise arbejder med at kombinere statistisk mediationsanalyse med data fra randomiserede studier for både at opnå viden om effekt og virkningsmekanismer i evaluering af sundhedsfremmende interventioner.

Lise ser et stort sundhedsfremmende potentiale i bred implementering af mindfulness-baserede programmer i samfundet og er interesseret i at arbejde med projekter, der implementerer og evaluerer disse programmer til forskellige målgrupper, i forskellige settings.

Mail: lise.juul@clin.au.dk

Karen Johanne Pallesen

Karen Johanne Pallesen, biolog, ph.D., hjerneforsker og lektor.

Mit arbejde sigter mod at identificere et fælles neurobiologisk sygdomsbillede for de funktionelle lidelser, samt at måle behandlingsrespons på mindfulness træning (MBSR). Min primære metode er magnetoencephalografi (MEG). 

Min arbejdshypotese er, at kronisk forøget arousal/stress bringer hjernens netværk ud af balance. Derved besværliggøres en lang række fysiske og mentale funktioner, og der skabes basis for det brede symptombillede som er karakteristisk for patienter med funktionelle lidelser. 
I min tidligere forskning har jeg fokuseret på hjerneaktiviteten når emotioner og følelser interagerer med kognition (tankeprocesser).

Email: karen.johanne.pallesen@clin.au.dk

Jesper Dahlgaard

Jesper Dahlgaard, seniorforsker, ph.d., biolog, master i positiv psykologi

Jesper har en baggrund som biolog og har lavet ph.d. inden for evolutionær biologi, molekylærbiologi og genetik. Siden har Jesper taget en mastergrad i positiv psykologi og er nu under uddannelse til MBSR-lærer ved Dansk center for Mindfulness og CFM, UMASS. Med støtte fra TrygFonden forsker Jesper i Internet-leveret behandling af søvnproblemer blandt brystkræft overlevere ved hjælp af kognitiv adfærdsterapi på Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, AU.

Jesper forsker desuden i anti-stress effekter på gen niveau efter mindfulness baseret terapi. Her undersøger han hvorledes mindfulness baserede interventioner ændrer vores geners aktivitet, så de modvirker de negative helbredsmæssige konsekvenser af stress.

Email: jesd@via.dk

Anne Maj van der Velden

Anne Maj van der Velden, psykolog og ph.d-studerende.

 
Anne Maj har blandt andet skrevet speciale om virkningsmekanismer i MBCT behandlingen af depression, og er pt. i færd med et ph.d-forskningsprojekt med mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af depression i et samarbejde med internationalt-anerkendte forskere fra Aarhus og Oxford Universitet.

Email: am.vandervelden@cas.au.dk

Nanja Holland Hansen

Nanja Holland Hansen, psykolog og certificeret CCT-underviser ved Stanford University, Medical School og Center for Compassion Altruism Research and Education (CCARE).

Nanja har boet de sidste 6 år i Palo Alto, Californien hvor hun arbejdede som psykolog ved Stanford University, og underviste CCT kurset både ved Stanford University og i Palo Alto ved et kvinde center. i 2016 flyttede Nanja tilbage til Danmark, og underviser bl.a. CCT kurset på dansk gennem Dansk Center for Mindfulness, Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Ydermere skal Nanja lave et forsknings projekt (ph.d.) ved Aarhus Universitet, Health hvor det skal undersøges hvor vidt CCT kurset øger psykisk trivsel og reducerer depression hos pårørende til psykisk syge.

 

 

Ekstern

Kit Appelt

Kit Appelt, psykolog, CFM certificeret MBSR-lærer.

Kit Appelt er uddannet psykolog og lærer med mange års arbejdserfaring inden for opbygning af og undervisning på uddannelsesinstitutioner. Kit har undervist i MBSR  i Danmark siden 2006. Hun er uddannet som MBSR-instruktør fra Center For Mindfulness,  UMASS i USA.  Deltager fortsat samme sted i videreuddannelse og videnskabelige konferencer.

Kit arbejder som proces-supervisor på MBSR-lærer uddannelsen og deltager i planlægning, evaluering og optimering af undervisningsprocesser og program.

Email: kitappelt@mindfulness-mbsr.dk