Om Centeret

Dansk Center for Mindfulness er forankret som selvstændigt center under Klinisk Institut, Aarhus Universitet ved Interacting Minds Centre. Vi blev etableret i 2013 med bevilling fra TrygFonden.

Centeret afholder evidensbaserede kurser i mindfulness og compassion, uddanner international certificerede undervisere og forsker i mental sundhed. Mindfulness-uddannelsen er akkrediteret af Center for Mindfulness i USA som den eneste i Danmark. Den henvender sig til personer, der ønsker at arbejde professionelt med evidensbaseret mindfulness.

Centeret forsker i de psykologiske og fysiologiske mekanismer for stress og stressreduktion, så vi som samfund kan blive klogere på, hvordan vi bedst fremmer den mentale sundhed. Vi arbejder for at øge samfundets ambitioner inden for sundhed og trivsel, i overensstemmelse med FN’s bæredygtighedsmål for 2030. Vi mener, at vi kan nå det mål ved at indføre veldokumenterede metoder til mentaltræning i uddannelsessystemet, sundhedssystemet, forsvaret, kriminalforsorgen og på arbejdspladser.

VISION: Vi arbejder for en mere opmærksom og venlig verden.

MISSION: Gennem evidensbaserede kurser, internationalt certificerede uddannelser, forskning, formidling og debat vil vi fremme Mindfulness, Compassion & Performance på individ-, organisations-, og samfundsniveau.

Dansk Center for Mindfulness samarbejder med Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School; Oxford Center for Mindfulness, Oxford University; Center for Healthy Minds, University of Wisconsin; og Center for Compassion and Altruism Research and Education, University of Stanford, Medical School.

 

Else-Marie Emholdt, Saki Santorelli, Karen Johanne Pallesen, Jon Kabat-Zinn, Jacob Piet, Jesper Dahlgaard, Lone Fjorback