Film

Styr på det hele?

En film om unge, der deltager i et Mindfulness-baseret Stressreduktion-kursus (MBSR). Hvordan de oplever pres fra studier, omgivelser og dem selv. Og hvordan de mærker effekten af det otte uger lange MBSR-kursus.

Mindful Medicin

Filmen viser et Mindfulness-baseret Stressreduktion-forløb. Deltagerne på holdet har forskellige baggrunde og årsager til at deltage på kurset. Vi følger tre deltagere – Rikke, David og Marlene, der i løbet af kurset opdager nye sider af sig selv. Filmen giver et indblik i hvad der foregår på et MBSR-hold og udbyttet for deltagerne.

Healthy Habits of Mind

Mindfulness og skolestart

Filmen viser eksempler på arbejde med nærværs-aktiviteter i både daginstitutioner og børnehaveklasser i USA og Danmark og viser forskellige tilgange til Mindfulness for børn. USA er længere fremme med brugen af Mindfulness i skoler og børnehaver – og der er gode erfaringer at hente, både i forhold til uddannelse af lærere og pædagoger og at arbejde med denne aldersgruppe.