Medarbejdere

Centerchef

Lone Overby Fjorback

Overlæge, lektor, ph.d., certificeret MBSR-lærer og leder af Dansk Center for Mindfulness.

Lone Fjorbacks forskning har vist, at MBSR og MBKT kan forbedre mental sundhed og nedsætte symptomer på stress, angst og depression i kliniske og ikke-kliniske populationer. Kvalitetet og mængden af de videnskabelige studier viser, at de lever op til kriterierne for virkningsfuld psykologiske intervention. Lone Fjorbacks Ph.d. 'Mindfulness and Bodily Distress' viste, at patienter med kroniske stresslidelser kan få bedre livskvalitet, færre smerter, mere energi og bedre funktion, hvis de praktiserer mindfulness-basret stressreduktion. Behandling med mindfulness kan sparre penge for samfundet, da patienterne gik mindre til lægen, og markant færre fik førtidspension. Lone Fjorback har haft forskningsophold ved Center for Healthy Minds ledet af Richard Davidson.

Email: lone.overby.fjorback@clin.au.dk

Administration

Anne Mette Kvist Vester

Koordinator og MBSR-lærer..

Anne Mette er typisk den første, du kommer i kontakt med, når du henvender dig til Dansk Center for Mindfulness. Anne Mette underviser også på DCMs MBSR-hold i Aarhus. 

Anne Mette har en baggrund i det private erhvervsliv, hvor hun har været leder i flere år.

Email: annemette@clin.au.dk

Pia Hejler

Kommunikationsmedarbejder

Tager sig af centerets formidling, hjemmeside og servicerer pressen. Pia er uddannet journalist fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole i 2010.

Email: pia@clin.au.dk

Thilde Vesterby

Digital kommunikation

Thilde rådgiver centret om digital kommunikation og drifter vores sociale medier. Thilde har tidligere arbejdet med digital kommunikation på forskellige bureauer og i sundhedsvæsenet. 

Email: Thilde@clin.au.dk

Stina Svejbæk Eriksen

Stina tager sig af centerets grafiske opgaver. Stina har tidligere arbejdet med grafisk design på forskellige bureauer og som freelance.

Undervisere og forskere

Jacob Piet

Psykolog, ph.d., CFM-certificeret MBSR-lærer.

Jacob Piet forsker i virkningen af Mindfulness på blandt andet stress, angst og depression. Med støtte fra TrygFonden skal han i samarbejde med Lone Fjorback undervise og uddanne professionelle i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR).

Jacob Piet har modtaget omfattende professionel træning og supervision i MBSR gennem to længerevarende ophold ved Center for Mindfulness (CFM), Massachusetts Medical School, ledet af Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli, grundlæggerne af MBSR. Han er uddanet i mindfulnessbaseret kognitiv terapi (MBKT) hos blandt andre Mark Williams.  

Jacob Piet har fungeret som behandler og konsulent på flere forskningsprojekter om Mindfulness, og har gennem flere år undervist professionelle i træning og formidling af metoden. I tillæg til det internationale forskningsarbejde er Piet forfatter til en række faglige artikler, bøger og bogkapitler om Mindfulness.

Email: jacobpiet@clin.au.dk

Lise Juul

Master i folkesundhed (MPH), ph.d og lektor.

Lise Juul har forsket og undervist i udvikling og evaluering af sundhedsfremmende komplekse interventioner.

Lise arbejder med at kombinere statistisk mediationsanalyse med data fra randomiserede studier for både at opnå viden om effekt og virkningsmekanismer i evaluering af sundhedsfremmende interventioner.

Lise ser et stort sundhedsfremmende potentiale i bred implementering af Mindfulness-baserede programmer i samfundet og er interesseret i at arbejde med projekter, der implementerer og evaluerer disse programmer til forskellige målgrupper i forskellige settings.

Mail: lise.juul@clin.au.dk

Karen Johanne Pallesen

Biolog, ph.d., hjerneforsker og lektor.

Karen Johanne Pallesens arbejde sigter mod at identificere et fælles neurobiologisk sygdomsbillede for de funktionelle lidelser, samt at måle behandlingsrespons på mindfulness træning (MBSR). Den primære metode er magnetoencephalografi (MEG). 

Arbejdshypotesen er, at kronisk forøget arousal/stress bringer hjernens netværk ud af balance. Derved besværliggøres en lang række fysiske og mentale funktioner, og der skabes basis for det brede symptombillede, som er karakteristisk for patienter med funktionelle lidelser. 
I tidligere forskning har Karen Johanne Pallesen fokuseret på hjerneaktiviteten, når emotioner og følelser interagerer med kognition (tankeprocesser).

Email: karen.johanne.pallesen@clin.au.dk

Anne Maj van der Velden

Psykolog og ph.d-studerende.

 
Anne Maj har blandt andet skrevet speciale om virkningsmekanismer i Mindfulness-baseret Kognetiv Behandling af depression, og er nu i færd med et ph.d-forskningsprojekt med Mindfulness-baseret Kognitiv Terapi til forebyggelse af depression i et samarbejde med internationalt-anerkendte forskere fra Aarhus og Oxford Universitet.

Email: am.vandervelden@cas.au.dk

Nanja Holland Hansen

Psykolog og certificeret Compassion Cultivaiting Training(CCT)-underviser ved Stanford University, Medical School og Center for Compassion Altruism Research and Education (CCARE).

Nanja har boet 6 år i Palo Alto, Californien, hvor hun arbejdede som psykolog ved Stanford University, og underviste CCT-kurset både ved Stanford University og i Palo Alto på et kvindecenter. I 2016 flyttede Nanja tilbage til Danmark og underviser blandt andet CCT-kurset på dansk gennem Dansk Center for Mindfulness. Desuden er Nanja i gang med en ph.d. ved Aarhus Universitet, Health, hvor hun undersøger, hvorvidt CCT-kurset øger psykisk trivsel og reducerer depression hos pårørende til psykisk syge.

Email: nanjahh@clin.au.dk

Kit Appelt

Psykolog, CFM-certificeret MBSR-lærer.

Kit Appelt er uddannet psykolog og lærer med mange års arbejdserfaring i opbygning af og undervisning på uddannelsesinstitutioner. Kit har undervist i MBSR  i Danmark siden 2006. Hun er uddannet som MBSR-instruktør fra Center For Mindfulness,  UMASS i USA.  Deltager fortsat samme sted i videreuddannelse og videnskabelige konferencer.

Kit Appelt arbejder som proces-supervisor på MBSR-lærer uddannelsen og deltager i planlægning, evaluering og optimering af undervisningsprocesser og program.

Email: kitappelt@mindfulness-mbsr.dk

Christine Parsons

Lector at IMC (Interacting Mind Centre) in psykologi, postdoc fra psykiatrisk afdeling på Oxford. 

Christine Parsons arbejder med, hvordan Mindfulness-baserede indsatser kan påvirke emotioner, adfærd og hjernen. 

Lige nu er hun i gang med at udvikle en app til mobiltelefonen, der skal registrere kursisters Mindfulness hjemmearbejde og hjælpe dem til at implementere det i hverdagen.  

Mail: Christine.parsons@clin.au.dk (Christine taler engelsk).

Heidi Berg Nielsen

Autoriseret psykolog, MBSR-lærer samt har terapeutisk efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Integrativ Gestalt Terapi (IGP).

Heidi er ansat på Aarhus Universitet på Dansk Center for Mindfulness, hvor hun varetager kurser i MBSR og uddannelse af undervisere. Heidi er desuden en af nøglepersonerne i projektet, hvor vi skal uddanne skolelærere i at undervise børn og unge i et mindfulness-baseret undervisningsprogram.

Heidi har tidligere i en længere årrække arbejdet på Aarhus Universitets Hospital med udredning og behandling af mennesker, der lider af helbredsangst samt mennesker, der lider af funktionelle lidelser - en betegnelse for kroniske stresslidelser, hvor personen oplever mange symptomer og smerter i kroppen. Hun har stor erfaring med både det kliniske arbejde med MBSR-grupper, ACT-gruppeterapi, individuel terapi og undervisning samt supervision af professionelle.  

Mail: heidi.berg@clin.au.dk