Om Dansk Center for Mindfulness

Dansk Center for Mindfulness arbejder for, at alle mennesker er i stand til at leve så godt som muligt, klare livets udfordringer og bidrage til fællesskabet.

Forskning viser, at vi med Mindfulness kan fremme kvaliteter som tilgivelse, medfølelse, opmærksomhed og venlighed - hos den enkelte og i samfundet. Dermed kan vi øge den generelle trivsel.

Dansk Center for Mindfulness forsker i stress og stressreduktion, så vi som samfund kan blive klogere på, hvordan vi bedst fremmer den mentale sundhed.

Vi arbejder for at øge samfundets ambitioner inden for sundhed og trivsel, i overensstemmelse med FN’s bæredygtighedsmål for 2030. Vi mener, at vi kan nå det mål ved at indføre veldokumenterede metoder til mentaltræning i uddannelsessystemet, sundhedssystemet, forsvaret, kriminalforsorgen og på arbejdspladser.

Centeret afholder evidensbaserede kurser i mindfulness og compassion og uddanner international certificerede undervisere. Mindfulness-uddannelsen er akkrediteret af Center for Mindfulness i USA som den eneste i Danmark. Den henvender sig til personer, der ønsker at arbejde professionelt med evidensbaseret mindfulness.

Centeret er forankret som selvstændigt center under Klinisk Institut, Aarhus Universitet ved Interacting Minds Centre. Vi blev etableret i 2013 med bevilling fra TrygFonden.