Mere trivsel, mindre stress i sundhedsvæsnet

Mere trivsel og mindre stress i sundhedsvæsnet

Mindfulness er en måde at være opmærksom på, som har vist sig at øge vores sundhed. Der findes to veldokumenterede og omkostnings-effektive programmer til stressreduktion, som allerede er en integreret del af forebyggelse og behandling ved over 740 klinikker i verden.

  • Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er udviklet ved University of Massachusetts Medical School i USA. MBSR er et struktureret 8-ugers program, baseret på yoga, meditation og undervisning om stress.
  • Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) er udviklet fra MBSR ved University of Oxford i England til forebyggelse af depression.

Analyser publiceret i førende medicinske tidsskrifter viser, at MBSR hindrer, at stress bliver til sygdom og reducerer symptomer på stress, angst, depression og smerter. MBKT kan desuden forebygge depression på niveau med antidepressiv medicin.

 

De gavnlige effekter underbygges af hjerneforskning. Hjernens struktur og funktion ændres efter MBSR i områder, som står for regulering af stress. Vi har i denne oversigtsartikel set på hjernescanningstudier målt med fMRI før og efter MBSR og MBKT og vi har et igangværende fMRI studie, der undersøger virkningsmekanismer for MBKT i den forebyggende behandling af tilbagevende depression. 

 

Dansk Center for Mindfulness arbejder for, at MBSR og MBKT bliver en integreret del af det offentlige sundhedsvæsen og uddannelsessystem.
Vi udbyder løbende kurser i MBSR og MBKT i Aarhus og KBH mod egenbetaling. Vi har i en videnskabelig publikation evalueret alle deltagerne på MBSR kurserne udbudt ved Dansk Center for Mindfulness i 2016, og fundet god effekt på stress, angst og depression. ​

 

Det britiske parlament har i 2015 søsat en ambitiøs plan “Mindful Nation UK” for bedre national mental sundhed. De anbefaler, at det engelske sundhedsvæsen tilbyder mindfulness-behandling til alle patienter med depression og kroniske lidelser, og at mindfulness-programmer bliver tilgængelige som forebyggelse på skoler, på arbejdspladser og i kriminalforsorgen.  

 

Det er Dansk Center for Mindfulness' holdning, at Danmark skal følge trop og dermed blive et forgangsland inden for mental sundhed. I efteråret 2017 tog Folketinget et skridt i den forebyggende retning. Dansk Center for Mindfulness fik 12,5 millioner kroner af Satspuljemidlerne til at uddanne 250 fagprofessionelle til at undervise børn i folkeskolen.

 

Dansk Center for Mindfulness forsker og tilbyder kurser i MBSR-mindfulness, MBKT-mindfulness og Compassion. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige begreber og programmer.​

 

Her kan du læse mere om Mindfulness (MBSR og MBKT).

Her kan du læse mere om Compassion (CCT).

Her kan du få mere viden om vores forskning.

Her kan du se vores kurser og uddannelser

Her kan du prøve på egen krop.