Mere trivsel, mindre stress i skoler

Vores børn og unge bliver mere og mere stressede. For eksempel er tallene for børn med stressrelaterede lidelser eller som tager sovemedicin kun steget de seneste ti år. Hjerneforskning viser, at det er børn og unge, der har bedst potentiale for at træne deres hjerne. De kan forbedre deres evner, hvor de har interesse. De kan træne opmærksomhed, koncentration og indlæringsevne. Når børn fra barnsben lærer at vedligeholde evnen til at blive i nuet og mærke kroppen, bliver de som unge og voksne bedre rustet til at håndtere pres og udfordringer.  

International forskning viser, at børn, der praktiserer Mindfulness-programmer i skolen har mere overskud, er mere rummelige, mindre egoistiske og har bedre trivsel i klassen.

 

Der er evidens for, at Mindfulness virker

Dansk Center for Mindfulness forsker sammen med internationale universiteter i de gavnlige effekter af mindfulness-programmet MBSR – Mindfulness-baseret stressreduktion.

Internationale studier viser blandt andet, at MBSR virker stressforebyggende og ressourcefremmende for børn og unge.

 

Forebygger stress og fremmer præstationer

Vores programmer for Mindfulness og Compassion forebygger at stress bliver til sygdom, det forbedrer relationer, og det fremmer vores præstationer i hverdagen. 

Dansk Center for Mindfulness forsker og tilbyder kurser i MBSR-Mindfulness, MBKT-Mindfulness og Compassion. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige begreber og programmer.

 

Her kan du læse mere om Mindfulness (MBSR og MBKT).

Her kan du læse mere om Compassion (CCT).

Her kan du få mere viden om vores forskning.

Her kan du se vores kurser og uddannelser

Her kan du prøve på egen krop.