Hvem kan have gavn af mindfulness?

MBSR kan anvendes af alle, der gerne vil træne mental sundhed, uanset baggrund, alder eller erfaring. Der er ofte tre årsager til at starte på MBSR kurset. Det kan være man gerne vil være bedre til noget, det kan være man starter, fordi man har sygdom eller lidelse tæt inde på kroppen eller det kan være, at man oplever, at livet går i ring og er blevet en gentagelse, hvor man ikke rigtig længere er engageret. MBSR kan hjælpe dig til at blive bedre til det, du laver, fordi du træner opmærksomheden. MBSR kan gøre det nemmere at leve med sygdom og lidelse, fordi du træner accept. Og MBSR træningen gør dig engageret i livet.

 

 

Mindfulness og sygdom

Oprindelig udviklede Jon Kabat-Zinn MBSR-programmet til sygehuspatienter. Hans idé var at viderebringe de gavnlige indsigter, det fysiske velbefindende og det overskud, det gav ham at dyrke yoga og at meditere. Fra MBSR er der dannet programmer til enkelte populationer eller patientgrupper fx medicinstuderende, patienter med tilbagevendende depression, cancer, spiseforstyrrelser eller misbrug. MBSR-programmet henvender sig ikke til nogen bestemt gruppe mennesker, alle kan derimod have gavn af programmet. Intentionen har fra starten været at fokusere på det alment menneskelige: at vi har tanker og følelser, der kan løbe af med os, det at vi kan føle skyld, skam, glæde, mindreværd, misundelse, smerte

I Danmark har Lone Overby Fjorback bl.a. anvendt MBSR-programmet i sit arbejde med patienter med funktionelle lidelser ved Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser i under Aarhus Universitetshospital med meget gode resultater.

Når man er syg kan det være svært på egen hånd at vikle sig ud af de negative eller begrænsende tankemønstre, der ofte knytter sig til smerten ved ikke længere, at kunne det samme som man kunne i fortiden, tristheden over det identitetstab man føler i nutiden og bekymringer for fremtiden. Mindfulnesstræning kan hjælpe til, at man holder fokus på nutiden og arbejder med de tanker, der opstår i nuet. I første omgang handler mindfulness ikke om at ændre tankerne, men at registrere og acceptere, at de er der, hvorefter man kan arbejde med, hvordan man kan forholde sig til dem på en mere hensigtsmæssig måde. MBSR fjerner ikke nødvendigvis de triste tanker og følelser, man kan have, men kan bidrage til, at man accepterer, at de er en del af livet, frem for at man bruger kræfter på at kæmpe i mod dem. Denne praksis kan forøge vores livsglæde og mindske stress. 

Læs mere om mindfulness i behandling

Mindfulness i en krævende hverdag

Mange føler, at både de selv og deres omgivelser stiller mange krav om, at man så vidt muligt lever ”det gode liv” med selvrealisering på både ens professionelle, familiære, sociale og personlige planer. Faren herved kan være, at man hele tiden har følelsen af, at man burde være på vej et nyt og bedre sted hen. På den baggrund kan man miste fornemmelsen for, hvor vigtigt det er at være til stede i nuet. Det er nemt at glemme, at livet foregår lige nu og ikke først begynder, når man er blevet forfremmet, får lønforhøjelse eller har bestilt ferien.

Men også fortidens smertefulde oplevelser kan blive ved med at spøge, og mange har en tendens til at holde fast i deres egne fortællinger om, at de skal være stærke, gøre karriere, holde kortene tæt til kroppen eller have hundrede bolde i luften på samme tid for at være succesfulde. I stedet for at leve i nuet pendulerer mange således frem og tilbage mellem fortidens oplevelser og fremtidens udfordringer.

Men når man sætter sig ned, tier stille og på en mindful måde fokuserer på det åndedræt, der er her og nu, kommer de tanker myldrende, som man til daglig kan holde stangen ved hele tiden at fokusere på at være i gang. På den måde kan man øve sig i at blive bevidst om, hvilke tankemønstre, der går igen og når man i løbet af MBSR-forløbet deler sine tanker med andre, bliver man desuden bevidst om, at man langt fra er den eneste, der synes, at livet kan være svært.

Mindfulnesstræning kan være med til at gøre det lettere at afklare og prioritere ens værdier og at fokusere på det, man synes er vigtigt i hverdagen.