Hvad er compassion

Compassion bliver ofte defineret som den følelse, der opstår, når vi bliver opmærksomme på lidelse og mærker et ønske om at lindre denne lidelse. Thupten Jinpa, tidligere tibetansk munk og professor, peger på fire komponenter i compassion:

  1. En bevidsthed om, at der er lidelse (kognitiv komponent)
  2. At blive bevæget af lidelse (affektiv komponent)
  3. Et ønske om at lindre lidelsen (intentionel komponent)
  4. En klarhed over, hvordan man kan hjælpe med at lindre lidelse (motivationskomponent).  

Compassion meditation

Compassion meditation har typisk karakter af gradvis progression, hvor du opdyrker compassion rettet mod nærtstående relationer (eller selvet), dernæst relationer som er mindre tætte (en fremmed eller en besværlig person, hvor relationen er konfliktpræget), og endeligt rettet mod alle levende væsener. Trods variation, indebærer compassion-meditation ofte nedenstående tre skridt:

  • At forestille sig lidelse, eller at forestille sig et tidspunkt, hvor en person har lidt 
  • Mindful opmærksomhed på egen reaktion på lidelse, med opmærksomhed på kropslige fornemmelser, tanker og følelser, der opstår, når man forestiller sig lidelse 
  • At kultivere medfølelse, følelsen af omsorg og hengivenhed og ønsket om at lindre lidelse. 

Loving-kindness og compassion

Compassion meditation indebærer ofte også kultivering af loving-kindness (ønsket om at andre må opleve glæde og velvære). Det er især tilfældet i de vestlige compassion-baserede programmer, der ligger til grund for det meste af forskningen i compassion. Hensigten med compassion meditation er mere direkte rettet mod at opdyrke medfølelse i respons til lidelse.

Men compassion-træningen indeholder både compassion og loving-kindness.   

Hvad viser forskningen?

Forskere har undersøgt, hvordan træningen i compassion påvirker mennesker. Her er nogle af de vigtigste undersøgelser. 

  • Et review fra 2016 (Klimecki, Vuilleumier & Sander) viser, at compassion træningen styrker vores sociale færdigheder, bl.a. ved at øge vores: a) tilbøjelighed til at hjælpe andre, b) empati, c) omsorg for andre, d) evne til at tilgive, samt e) samarbejdsvilje.
  • Et andet studie viser, at compassion-træning sænker vores stressniveau, bl.a. ved at reducere tendensen til at ruminere (at tankerne kører i ring), samt øge modstandsdygtigheden overfor stress generelt.
  • Et studie fra 2015 (Engen og Singer) viste, at compassion træning gør det lettere for os at regulere vores følelser, så vi får flere positive følelser forbundet med omsorg og tilknytning.