Book et MBSR-kursus

MBSR i virksomheden eller på arbejdspladsen

På mange arbejdspladser er presset og forventningerne store - og tiden knap. Når mennesker oplever stress gennem længere tid, går det ud over både effektiviteten og sundheden. Det evidensbaserede kursus MBSR kan hjælpe til effektiv håndtering af stress og krævende opgaver og forbedre den mentale sundhed på arbejdspladsen.


 

MBSR

Mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR) er et evidens-baseret program, der gennem omfattende forskning har vist sig at være virksom i forhold til symptomer på stress, angst og depression.

MBSR programmet har den overordnede gavnlige effekt at kroppens stressberedskab kan nedreguleres i situationer hvor der ikke er behov for det. Dette implicerer en lang række veldokumenterede forandringer i fysiske og psykologiske markører for stress, herunder morfologiske og funktionelle ændringer i relevante hjerneområder. 

Formålet

Deltagerne træner en række færdigheder, der gør det muligt effektivt at håndtere stress i hverdagen. Gennem styrket nærvær og opmærksomhed kan deltagerne opnå større balance og et bedre overblik. Og blive endnu bedre til at prioritere og opnå gode resultater i hverdagen.

Vores mål er at give dig som deltager redskaber til at håndtere stress  - uanset om du er rask, i risiko for at udvikle stress eller sygemeldt med stress.

 

Kurset henvender sig til

Medarbejdere på alle niveauer, hvor det både af virksomheden og af den enkelte prioriteres, at man forholder sig til egen sundhed for at kunne præstere og fungere optimalt på arbejdspladsen såvel som privat.

Vi tilbyder kurser til både blandede medarbejdergrupper og specifikke grupper, herunder ledere, mellemledere, HR-personale og tillidsrepræsentanter, der arbejder dagligt med ansvar, udfordrende beslutnings- og kommunikationsopgaver, styring og ledelse. 

 

Indhold og form

MBSR programmet inkluderer træning i øget bevidst nærvær gennem en række praktiske mindfulness-øvelser, såsom liggende kropsscanning, simple yoga-øvelser og siddende meditationer. Evnen til at opdage stress-relaterede tanker, følelser og kropslige fornemmelser optrænes. Hermed opstår muligheden for at agere anderledes.

I MBSR trænes først og fremmest opmærksomheden, som rettes mod mod åndedrættet og kropslige sensationer. Endvidere optrænes bevidstheden om automatiske tankemønstre, som hos mange mennesker handler om fortiden eller er beskæftiget med at planlægge fremtiden. Ved at være tilstede i nuet kan man skrue ned for utidige bekymringer og, dermed, relateret stress. 

I MBSR suppleres træningen med undervisning om stress og stress-fysiologi, guidede øvelser og oplevelsesorienterede læringsmetoder, der illustrerer sammenhængen mellem krop, tanker og adfærd under stress.

Kurset foregår i en gruppe, der mødes en gang ugentligt i 2½ timer over 8 uger, plus en hel dag. Hertil kommer hjemmearbejde svarende til ca. 45-60 minutters daglig træning.

Pris

109.375,00 DKR inkl. moms, hertil kommer evt. transportudgifter.
Der er plads til 20 deltagere på et hold.  

 

Det er vigtigt for udbyttet, at du er motiveret for at gennemføre hele forløbet, dvs. så vidt muligt kommer til alle undervisningsgange og så vidt muligt laver hjemmearbejdet. 

 

Kvalitet og faglighed

På DCM forsker vi i MBSR programmets virkningsmekanismer og kliniske effekter. Vores arbejde tager udgangspunkt i den nyeste viden på området.

 

Yderligere information og booking

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne for at udbyde et MBSR-kursus på din arbejdsplads.