Stressfri hverdag for børn og unge

INFORMATIONSMØDE FOR REGION MIDT DEN 20. NOVEMBER KL. 16.30-17.30 I AARHUS OG HERNING

Dansk Center for Mindfulness har modtaget 12,5 mio. kr. af Folketingets Satspuljemidler til at uddanne lærere til at uddanne i Mindfulness. Uddannelsen skal udvikle og styrke børn og unges mentale sundhed. 

Vi regner med at kunne uddanne 250-260 folkeskolelærere i det engelske program målrettet børn .b. 

Projektet er et forskningsprojekt. Tidspunkt for uddannelsesstart bliver derfor afgjort ved lodtrækning, og vi indsamler data via spørgeskemaer til lærere og elever. De første hold starter i januar 2019. 

Programmet .b kan du læse mere om her.

 

Formålet med projektet

Flere og flere børn og unge bliver stressede. Når børn allerede tidligt bliver bevidste om at træne deres mentale sundhed, kan vi på sigt forebygge, at de bliver stressede senere i studielivet eller som voksne. Dette vil spare både menneskelige og økonomiske ressourcer. 

Forskning viser, at børn trives bedre i klasser, hvor mindfulness er integreret, sammenlignet med klasser uden. Med forsøget ønsker vi at mindske stress hos lærere og elever og øge trivslen.  

Du kan læse mere og ansøge om en af de gratis uddannelsespladser her.

Det siger forskning

I den nyeste forskning inden for mindfulness til børn og unge har et engelsk forskerhold studeret 33 videnskabelige undersøgelser med børn og unge under 18 år. Meta-analysen viser, at mindfulness træning sammenlignet med andre sundhedsfremmende indsatser reducerer stress, angst og depression. Meta-analysen anbefaler, at fremtidige studier ser på mekanismer - altså hvordan mindfulness virker. Det glæder vi os til at undersøge i projektet "Stress-fri hverdag for børn og unge".

Læs artiklen her.