CCT til pårørende

Dansk Center for Mindfulness forsker netop nu i, hvordan Compassion Cultivation Training (CCT) kan hjælpe pårørende til mennesker, der har en psykisk diagnose. Pårørende er selv i stor risiko for at blive syge. Desværre er de pårørende ofte overladt til sig selv, og får ikke tilbudt hjælp. Det er vores håb, at forskningsprojektet kan påvise et behov for et tilbud målrettet pårørende. 

 

Compassion Cultivation Training (CCT) er et 8-ugers kursus specielt udviklet til at træne compassion for en selv og andre. Compassion handler blandt andet om medfølelse og accept, og i høj grad også om egenomsorg. Compassion-træning er en måde, hvorpå du kan lære at mærke dine grænser og at rumme svære følelser og tanker, når du står overfor din kæres sygdom og systemet - uden selv at blive syg af det. Forskning fra udlandet har vist, at træning i compassion kan øge venlighed og omsorg for dig selv og andre, nedsætte bekymring, og mindske stress, angst, og depression.

Forskningsprojektet hører under Aarhus Universitet. De næste kurser i marts foregår i København.

Formål

Ph.d. projektets formål er at undersøge, hvorvidt Compassion Cultivation Training (CCT)-kurset kan nedsætte psykisk lidelse hos dig som pårørende for derved at nedsætte risikoen for, at du udvikler stress, angst, og depression.

Der vil være tre kurser i alt med følgende tidspunkter:

Onsdag den 9. januar - onsdag den 6. marts fra kl. 19-21 (med en uges vinterferie pause i uge 7)

Onsdag den 13. marts - onsdag den 8. maj med en gruppe fra kl. 16.00-18.00 og en gruppe samme dag kl. 19-21 (med en uges påskeferie i uge 16)

 

Du kan deltage i projektet, hvis du:

  • a) er omsorgsgivende mand eller kvinde (forælder/ægtefælle/anden pårørende) til en person med psykisk sygdom, senhjerneskade eller demenssygdom.
  • b) er over 18 år og
  • c) taler dansk

 

Du kan IKKE deltage i projektet, hvis du:

  • a) er diagnosticeret med en psykisk sygdom, og ikke får behandling
  • b) er afhængig af alkohol eller andre substanser
  • c) praktiserer meditation
  • d) modtager psykologhjælp

  

Hvad kræver det at være med?

Deltagerne mødes to timer om ugen i otte uger til undervisning, meditation og mindre gruppeøvelser. Der er dagligt hjemmearbejde på ca. 30 minutter.  

1. Du skal komme til alle 8 sessioner af CCT-kurset (8-uger med 1 gang om ugen i to timer)

2. Du skal meditere hver dag af ca. 20-25 minutters varighed ved siden af deltagelse i gruppen

3. Du skal svare på spørgeskemaer af ca. 20-25 minutters varighed på fire forskellige tidspunkter (før og efter kursets start og 3 samt 6 måneder efter kursets afslutning).

OBS! Projektet er igang, og det er desværre ikke muligt at tilmelde sig mere.

Interesseret i at høre mere?

Hvis du er interesseret, skal du henvende dig ved at skrive en mail til nanjahh@clin.au.dk eller kontakte os på tlf. 22131805.