Projekter

NYT Projekt: Gratis mindfulness undervisning for militær veteraner i København start oktober 2018


Gratis mind
fulness undervisning for militær veteraner i København, Campus Emdrup Bygning A lokale 401 i regi af Dansk Center for Mindfulness, v. Aarhus Universitet


Danske militærveteraner har nu igen mulighed for gratis at deltage i det videnskabeligt dokumenterede program Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) i regi af Aarhus Universitet. 


Mentalt helbred kan trænes helt i lighed med fysisk helbred. Mental træning med MBSR kan hindre, at stress bliver til sygdom og nedsætte symptomer på stress, angst, depression og smerter, disse ændringer kan ses og måles biologisk i hjernen. Læs evt. mere i disse 2 videnskabelige artikler: PLOS 2015 eller Nature 2015.


Med støtte fra Soldaterlegatet har vi gennemført to pilotstudier i 2014 og 2018 med tidligere udsendte soldater, og resultaterne var positive. Alle deltagerne ville anbefale andre veteraner at tage forløbet, og hovedparten af deltagerne rapporterede om positive ændringer i dagligdagen samt nedgang i symptomer, hvilket ligeledes fremgik af målingerne på biologiske stressmarkører fra forløbet i 2014. Læs evt. mere i denne rapport fra forløbet i 2014.


Deltagelse på dette MBSR kursus er uafhængig af alder, køn, antal udsendelser og, om du har en diagnose eller ej. De eneste krav er, at du skal have været udsendt og være motiveret for at træne mindfulness, yoga og meditation. MBSR handler om at være til stede i livet, her og nu på godt og ondt. Vi skal træne evnen til at være til stede i kroppen, evnen til at observere sindet og herved få frihed til at gå i den retning, vi ønsker. 

Se evt. dokumentarfilm 'Mindful Medicin' eller 'Styr på det hele'.

Informationsmøde:  den 8/10 kl. 19.00-21.00,  i Emdrup. 

Sted: DPU Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV, bygning A, lokale 403 


Selve kurset:

Dag: Otte onsdage med start den 24.10
Herefter følger d. 31.10, 7.11, 14.11, 21.11, 28.11, 5.12 og 12.12  

Tid: klokken 16.30 – 19.00 og en heldagsforløb den 2.12 klokken 09.00-16.00.

 

Orienteringsmødet er afholdt. Er du interesseret i selve kurset så tag kontakt til holdets underviser: Susanne Bruggisser på tlf. 22 35 65 35.


Kursus undervisere: Susanne Bruggisser, MBSR-underviser, Cand. Psych. Specialist  

Maria Bingen, MBSR-underviser, yoga-lærer uddannet, Cand.-Jur .

 

Kurset superviseres af Lone Overby Fjorback, leder, overlæge, lektor, PhD Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

Spørgeskema til dig på MBSR- eller MBKT-kurset

Hvordan gik det med at træne hjemme, mens du var på kursus?

Spørgsmålet her stiller en del forskere sig i disse år. For at få en afklaring på det har ph.d. i psykologi Christine Parsons udviklet et spørgeskema, der kan give os mere viden.

Christine Parsons forklarer, at deltagernes oplevelser med hjemmetræningen er afgørende for udbyttet af kurset. Derfor er det vigtigt at vide noget om, hvordan de træner.

"Vi vil gerne forstå mere om, hvordan deltagere træner mindfulness hjemme i løbet af kurset. Besvarelsen af spørgeskemaet vil være hjælpsomt og vigtigt for vores forståelse af folks oplevelser med kurset og træningen", siger hun.   

Spørgeskema er designet til personer, der har deltaget i et otte-ugers kursus i Mindfulness-baseret stressreduction (MBSR) eller Mindfulness-baseret Kognitiv Terapi (MBKT), på engelsk: Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT).

Selve spørgeskemaet er på engelsk og indeholder blandt andet baggrundspørgsmål om deltageren og om de udfordringer, som folk ind imellem oplever, når de træner hjemme.

Besvarelsen er fuldstændigt anonym og holdes fortroligt. Det er frivilligt at deltage, og du kan til enhver tid trække dig fra spørgeskemaet ved at lukke browseren, inden du indsender sine svar.

Spørgeskemaet er sendt ud til MBSR- og MBKT-lærer i hele verden og indsamlingen af data er i fuld gang.  

 

Ønsker du at deltage og bidrage med væsentlig viden til brug i akademisk sammenhæng, kan du klikke lige her.

 

Hovedforskeren på dette projekt er Christine Parsons, PhD (email: christine.parsons@clin.au.dk), Interacting Minds Center, Aarhus Universitet. Dette projekt er registreret hos Datatilsynets journal nr. 2015-57-0002, Aarhus Universitets journal nr: 2016-051-000001, serienummer 516.

Stress-fri hverdag for børn og unge

Dansk Center for Mindfulness har modtaget 12,5 mio. kr. af Folketingets Satspuljemidler til at uddanne lærere i at undervise i Mindfulness til børn og unge. Uddannelsen skal udvikle og styrke børn og unges mentale sundhed samt reducere stress og øge trivslen hos lærerene.

Vi regner med at kunne uddanne 250-260 folkeskolelærere i det engelske program målrettet børn .b.

Projektet er et forskningsprojekt. Tidspunkt for uddannelsesstart bliver derfor afgjort ved lodtrækning, og vi indsamler data via spørgeskemaer til lærere og elever. De første hold starter i januar 2019. 

Programmet .b kan du læse mere om her.

Du kan læse mere om projektet her.

Sideløbende er vi ved at udvikle og teste mindfulness-program målrettet unge i gymnasier og erhvervsuddannelser. Og fra januar 2020 kan du som gymnasie- eller erhvervsskolelærer tage en gratis uddannelse i mindfulness til unge. 

Det kan du læse mere om her. 

Formålet med projektet

Flere og flere børn og unge bliver stressede. Når børn allerede tidligt bliver bevidste om at træne deres mentale sundhed, kan vi på sigt forebygge, at de bliver stressede senere i studielivet eller som voksne. Dette vil spare både menneskelige og økonomiske ressourcer. 

 

Mindfulness-undervisning for militær-veteraner

Danske militærveteraner deltager i januar og februar 2018 i det videnskabeligt dokumenterede program Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) på Aarhus Universitet. 

Formålet er at lindre eller forebygge de stress-symptomer, soldater kan være præget af længe efter endt udsendelse. 

 

Positive resultater fra pilotprojekt

Med støtte fra Soldaterlegatet gennemførte vi i 2014 et pilotstudie med tidligere udsendte soldater. Resultaterne var positive. Alle deltagerne ville anbefale andre veteraner at tage forløbet, og hovedparten af deltagerne rapporterede om positive ændringer i dagligdagen samt nedgang i symptomer, hvilket ligeledes fremgik af målingerne på biologiske stressmarkører.

http://mindfulness.au.dk/fileadmin/_migrated/content_uploads/Rapport_veteranprojekt_01.pdf

Kursusleder: Lone Overby Fjorback, leder, overlæge, lektor, PhD Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

Mindfulness og forebyggelse af depression

Depression er en hyppig og inhabiliterende lidelse, som har en tendens til at vende tilbage eller blive kronisk. Efter en episode af depression er risikoen for tilbagefald 50% og efter tre episoder 70-90%.

Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi (MBKT) er en effektiv behandling til forebyggelse af tilbagevendende depression. MBKT har vist at kunne halvere risikoen for tilbagefald på niveau med vedligeholdende antidepressiv medicinsk behandling. Dog mangler vi viden om, hvordan og for hvem MBKT virker bedst.

Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge mulige psykologiske, neurale og biologiske årsager til, at MBKT kan forebygge depression, samt undersøge hvilke patienter med tilbagevendende depression, der har bedst gavn af MBKT.

Pressemeddelelse

Compassion til pårørende

Ph.d projekt: Compassion Cultivation Training (CCT) til pårørende af psykisk syge

I Danmark er der ca. 1.6 millioner mennesker, som er pårørende til en person, der lider af en psykisk sygdom. Af dem er der ca. 10% som dagligt yder omsorgsgivende arbejde for deres kære, samtidig med, at de skal passe arbejde og børn. Forskning fra udlandet viser, at omsorgsgivende pårørende har en 25-50% øget risiko for at udvikle stress, depression, og/eller angst som følge af deres omsorgsgivende arbejde som pårørende.

 

Projektets formål

Ph.d. projektets formål er at undersøge, hvorvidt et 8-ugers kursus i Compassion-træning (CCT), kan nedsætte psykisk lidelse og derved risikoen for, at de pårørende udvikler stress, depression, og angst. 

 

Resultater fra andre CCT-studier

Vi ved fra forskningsresultater af CCT- kurser fra udlandet, at systematisk træning i Compassion

  • øger vores daglige dosis af positive følelser
  • øger empati for andre og os selv
  • øger følelsesregulerings færdigheder, fx accept af svære følelser/tanker
  • nedsætter undertrykkelse af følelser
  • øger robusthed og opmærksomhed
  • nedsætter bekymringer, tankevandring samt negative følelser
  • mindsker stress, depression, og angst. 

Psykolog og certificeret Compassion-underviser Nanja Holland Hansen står bag projektet.

Du kan læse mere om Compassion her.

App til at støtte kursister i daglig Mindfulness-praksis

I Mindfulness-Baseret Kognitive Terapi (MBKT) og Mindfulness-Baseret Stressreduction (MBSR) er en daglig Mindfulnesspraksis en vigtig del af programmet. En nylig analyse har vist, at der er sammenhæng mellem mængden af ​​hjemmepraksis, som folk tilkendegiver, at de udfører, og det udbytte de har af kurset.

 

Formål med projektet

Det kan være svært at implementere arbejdet i en travl hverdag. Dette projekt forsøger at afdække, hvordan teknologi kan bruges til at støtte folk i deres hjemmepraksis. Sammen med forskere fra Ingeniørhøjskolen (AU, lektor Kasper Jensen) og Human-Computer Interaction (UCC, Irland, Dr. Conor Linehan) tester vi en nyligt designet smartphone-app, der kan støtte kursusdeltagerne.

Det er ph.d. i psykologi Christine Parsons, der arbejder på projektet for Dansk Center for Mindfulness. 

Effektiv stressreduktion i Kommunen

Projektets formål

Projektet ”Effektiv Stressreduktion i Kommunen” er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Kommune. Projektet undersøger effekterne af to forskellige stressreduktions-programmer, som pt. tilbydes til borgere i Aarhus Kommune. Formålet er at give Aarhus Kommune et mere kvalificeret udgangspunkt, når den fremover skal give stressramte borgere det mest effektive tilbud. 

 

Manglende viden om stresstilbud

Der er manglende viden om, hvilke stressindsatser der virker bedst. Projektet tager både velkendte og nye spørgeskemaer samt objektive videnskabelige metoder i brug for at opnå detaljeret indsigt i de effekter, borgeren kan opnå ved at følge det ene eller det andet program.

 

Positiv effekt mindskes over tid

Det er velkendt fra tidligere undersøgelser at, en hvilken som helst helbredsfremmende intervention/indsats ofte fører til en oplevelse af umiddelbar bedring. Ligeså velkendt er det dog, at positive effekter af folkesundhedstiltag mindskes over tid. Denne undersøgelse sigter derfor mod at få større indsigt i de faktorer i de forskelige stressindsatser, der har størst betydning for en varig bedring. Dette sker gennem indsamling af detaljeret viden samt opfølgende undersøgelser.

 

Ønsker du at høre mere, kan du kontakte forskere Karen Johanne Pallesen eller Lise Juul.

MBSR på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

I første halvår af 2017 fik medarbejderne på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) i Brabrand tilbuddet om at deltage i et forsøg med Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR).

I det specialpædagogiske arbejde er stressbelastninger et nærmest uundgåeligt vilkår. Dagligdagen præges af uforudsigelige og emotionelt drænende konflikter med børnene - både verbale og fysiske. Når en medarbejder oplever en overbelastning, går det ud over den ansattes egen trivsel, såvel som relationen til børnene og samarbejdet med kollegaer. Den ultimative konsekvens af stress er sygemeldinger, der indebærer menneskelige såvel som samfundsøkonomiske omkostninger.

Udfra en betragtning om, at det er bedre at forebygge end helbrede, tog centerlederen derfor initiativ til MBSR-projektet i samarbejde med Dansk Center for Mindfulness. Kurset foregik i arbejdstiden.

Resultaterne var gode. Medarbejderne oplevede en reduktion i symptomer på angst og depression, og de blev bedre til at spotte fysiske tegn på stress. Desuden viste målbare biologiske markører en bedre balance i det autonome nervesystemet og altså et bedre fysisk helbred. 

Du kan læse hele rapporten her.


Læs artikel om projektet: 

Mindfulness til specialpædagoger giver mindre stress og bedre arbejdsmiljø.