Projekter

Spørgeskema: Hvordan gik det med at træne hjemme, mens du var på kursus i enten MBSR eller MBKT?

Hvordan gik det med at træne hjemme, mens du var på kursus?

Spørgsmålet her, stiller en del forskere sig i disse år og til at få en afklaring på dette har ph.d. i psykologi Christine Parsons, udviklet et spørgeskema der kan give en indikation.

Christine Parsons siger: Vi vil gerne forstå mere om, hvordan deltagere træner mindfulness hjemme, i løbet af kurset. Besvarelsen af spørgeskemaet vil være hjælpsom og vigtig for vores forståelse af folks oplevelser med kurset og træningen. 

Spørgeskema er designet til personer, der har deltaget i et otte-ugers kursus i Mindfulness-baseret stressreduction (MBSR) eller Mindfulness-baseret Kognitiv Terapi (MBKT), på engelsk: Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT).

Selve spørgeskemaet er på engelsk og indeholder bl.a. baggrundsspørgsmål om deltageren, ligesom der også er spørgsmål om de udfordringer, som folk ind imellem kan have stået over for under kurset, når de træner hjemme.

Besvarelsen er fuldstændigt anonym og holdes fortroligt. Det er frivilligt at deltage og man kan til enhver tid trække sig fra spørgeskemaet ved at lukke browseren, inden man indsender sine svar.

Spørgeskemaet er sendt ud til MBSR- og MBKT-lærer i hele verden og indsamlingen af data er i fuld gang.  

 

Ønsker du at deltage og bidrage med væsentlig viden til brug i akademisk sammenhæng kan du klikke lige her.

 

Hovedforskeren på dette projekt er Christine Parsons, PhD (email: christine.parsons@clin.au.dk), Interacting Minds Center, Aarhus Universitet. Dette projekt er registreret hos Datatilsynets journal nr. 2015-57-0002, Aarhus Universitets journal nr: 2016-051-000001, serienummer 516.

 

 

 

 

Mindfulness i folkeskolen

Dansk Center for Mindfulness har modtaget 12,5 mio. kr. af Folketingets Satspuljemidler til at uddanne lærere og pædagoger i Mindfulness. Uddannelsen skal udvikle og styrke børn og unges mentale sundhed. 

Vi regner med at kunne uddanne 250-260 folkeskolelærere i det engelske program målrettet børn .b. 

Programmet .b kan du læse mere om her.

Vi påbegynder uddannelsen og implementering af Mindfulness i landets folkeskoler i løbet af 2018. Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at skrive til os her. 

 

Formålet med projektet

Flere og flere børn og unge bliver stressede. Når børn allerede tidligt bliver bevidste om at træne deres mentale sundhed, kan vi på sigt forebygge, at de bliver stressede senere i studielivet eller som voksne. Dette vil spare både menneskelige og økonomiske ressourcer. 

Læs artikel om projektet her.

 

 

Mindfulness-undervisning for militær-veteraner

Danske militærveteraner deltager i januar og februar 2018 i det videnskabeligt dokumenterede program Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) på Aarhus Universitet. 

Formålet er at lindre eller forebygge de stress-symptomer, soldater kan være præget af længe efter endt udsendelse. 

 

Positive resultater fra pilotprojekt

Med støtte fra Soldaterlegatet gennemførte vi i 2014 et pilotstudie med tidligere udsendte soldater. Resultaterne var positive. Alle deltagerne ville anbefale andre veteraner at tage forløbet, og hovedparten af deltagerne rapporterede om positive ændringer i dagligdagen samt nedgang i symptomer, hvilket ligeledes fremgik af målingerne på biologiske stressmarkører.

http://mindfulness.au.dk/fileadmin/_migrated/content_uploads/Rapport_veteranprojekt_01.pdf

Kursusleder: Lone Overby Fjorback, leder, overlæge, lektor, PhD Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

 

 

Mindfulness og forebyggelse af depression

Depression er en hyppig og inhabiliterende lidelse, som har en tendens til at vende tilbage eller blive kronisk. Efter en episode af depression er risikoen for tilbagefald 50% og efter tre episoder 70-90%.

Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi (MBKT) er en effektiv behandling til forebyggelse af tilbagevendende depression. MBKT har vist at kunne halvere risikoen for tilbagefald på niveau med vedligeholdende antidepressiv medicinsk behandling. Dog mangler vi viden om hvordan og for hvem MBKT virker bedst.

Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge mulige psykologiske, neurale og biologiske årsager til, at MBKT kan forebygge depression, samt undersøge hvilke patienter med tilbagevendende depression, der har bedst gavn af MBKT.

Pressemeddelelse

Compassion til pårørende

Ph.d projekt: Compassion Cultivation Training (CCT) til pårørende af psykisk syge

I Danmark er der ca. 1.6 millioner mennesker, som er pårørende til en psykisk syg person. Af dem er der ca. 10% som dagligt yder omsorgsgivende arbejde for deres kære, samtidig med at de skal passe arbejde og børn. Forskning fra udlandet viser, at omsorgsgivende pårørende har en 25-50% øget risiko for at udvikle stress, depression, og/eller angst som følge af deres omsorgsgivende arbejde som pårørende.

 

Projektets formål

Ph.d. projektets formål er at undersøge, hvorvidt et 8-ugers kursus i Compassion-træning (CCT), kan nedsætte psykisk lidelse og derved risikoen for, at de pårørende udvikler stress, depression, og angst. 

 

Resultater fra andre CCT-studier

Vi ved fra forskningsresultater af CCT- kurser fra udlandet, at systematisk træning i Compassion

  • øger vores daglige dosis af positive følelser
  • øger empati for andre og os selv
  • øger følelsesregulerings færdigheder, fx accept af svære følelser/tanker
  • nedsætter undertrykkelse af følelser
  • øger robusthed og opmærksomhed.
  • nedsætter bekymringer, tankevandring samt negative følelser
  • mindsker stress, depression, og angst. 

Psykolog og certificeret Compassion-underviser Nanja Holland Hansen står bag projektet.

Du kan læse mere om Compassion her.

Udvikling af app til at støtte kursister i daglig Mindfulness-praksis

I Mindfulness-Baseret Kognitive Terapi (MBKT) og Mindfulness-Baseret Stressreduction (MBSR) er en daglig Mindfulnesspraksis en vigtig del af programmet. En nylig analyse har vist, at der er sammenhæng mellem mængden af ​​hjemmepraksis, som folk tilkendegiver, at de udfører, og det udbytte de har af kurset.

 

Formål med projektet

Det kan være svært at implementere arbejdet i en travl hverdag. Dette projekt forsøger at afdække, hvordan teknologi kan bruges til at støtte folk i deres hjemmepraksis. Sammen med forskere fra Ingeniørhøjskolen (AU, lektor Kasper Jensen) og Human-Computer Interaction (UCC, Irland, Dr. Conor Linehan) tester vi en nyligt designet smartphone-app, der kan støtte kursusdeltagerne.

Det er ph.d. i psykologi Christine Parsons, der arbejder på projektet for Dansk Center for Mindfulness. 

Effektiv stressreduktion i Kommunen

Projektets formål

Projektet ”Effektiv Stressreduktion i Kommunen” er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Kommune. Projektet undersøger effekterne af to forskellige stressreduktions-programmer, som pt. tilbydes til borgere i Aarhus Kommune. Formålet er at give Aarhus Kommune et mere kvalificeret udgangspunkt, når den fremover skal give stressramte borgere det mest effektive tilbud. 

 

Manglende viden om stresstilbud

Der er manglende viden om, hvilke stressindsatser der virker bedst. Projektet tager både velkendte og nye spørgeskemaer samt objektive videnskabelige metoder i brug for at opnå detaljeret indsigt i de effekter, borgeren kan opnå ved at følge det ene eller det andet program.

 

Positiv effekt mindskes over tid

Det er velkendt fra tidligere undersøgelser at, en hvilken som helst helbredsfremmende intervention/indsats ofte fører til en oplevelse af umiddelbar bedring. Ligeså velkendt er det dog, at positive effekter af folkesundhedstiltag mindskes over tid. Denne undersøgelse sigter derfor mod at få større indsigt i de faktorer i de forskelige stressindsatser, der har størst betydning for en varig bedring. Dette sker gennem indsamling af detaljeret viden samt opfølgende undersøgelser.

 

Ønsker du at høre mere, kan du kontakte forskere Karen Johanne Pallesen eller Lise Juul.