Compassion til pårørende

Mere trivsel til pårørende med CCT?

Dansk Center for Mindfulness begyndte 2017 at forske i, hvordan Compassion Cultivating Training (CCT) påvirker pårørende til folk med psykisk sygdom.

Det kan nemlig være opslidende at være tæt på en person, der lider, uden at du kan hjælpe dem. Psykiske lidelser er ofte usynlige, og det kan være svært at vide, hvordan den ramte har det. Nogle gange kan det ændre sig markant fra dag til dag. Måske gør sygdommen, at den, du har kær, ændrer personlighed. 

HVAD SIGER FORSKNING?? (xx %) pårørende til folk med psykiske sygdom er i risiko for selv at udvikle en depression. (???)

Nanja Holland Hansen er psykolog og leder af forskningsprojektet, der skal vise, om CCT-kurset kan øge trivsel og mindste depression hos pårørende. 

Læs mere på Psykiatrifonden om at være tæt på psykisk sygdom.