Tilmelding

Fundamentals modul 1, november 2018

Den 22. - 26. november 2018 holder Dansk Center for Mindfulness Fundamentals modul 1 af MBSR-uddannelsen. Ansøgningsfrist er mandag d. 17. september 2018.

Optagelseskriterierne er:

 • Deltagelse i et 8-ugers MBSR-kursus
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i et stilhedsretreat á 5-7 dages varighed (ved manglende retreat-erfaring, kan du få dispensation fra dette kriterium).

Tidspunkt:

Start torsdag den 22. november kl. 14 - slut mandg den 26. november kl. 13.

Pris:

10.968 kr. - dækker undervisning og materialer (undervisningen er fritaget for moms).
5.200 (dobbeltværelse) /6.200 (enkeltværelse) kr. inkl. moms - dækker kost og logi.

For at starte på uddannelsen skal du sende en ansøgning om optagelse.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Motivation
 • Meditationserfaring 
 • Dokumentation for gennemført 8 ugers MBSR forløb, årstal + underviser - eller tilsvarende oplysninger
 • Dokumentation for gennemført stilheds retreat(s) - eller tilsvarende oplysninger
 • Uddannelsesbaggrund - vedlæg cv med foto
 • Andet, du mener, kan være relevant.

Fundamentals modul 1, februar 2019

Den 21 - 25. februar 2019 holder Dansk Center for Mindfulness Fundamentals modul 1 af MBSR-uddannelsen. Ansøgningsfrist er onsdag d. 2. januar 2019.

Optagelseskriterierne er:

 • Deltagelse i et 8-ugers MBSR-kursus
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i et stilhedsretreat á 5-7 dages varighed (ved manglende retreat-erfaring, kan der gives dispensation fra dette kriterium).

Tidspunkt:

Start torsdag den 21. februar kl. 14 - slut mandag den 25. februar kl. 13.

Pris:

10.968 kr. - dækker undervisning og materialer (undervisningen er fritaget for moms).
5.200 (dobbeltværelse) /6.200 (enkeltværelse) kr. inkl. moms - dækker kost og logi.

For at starte på uddannelsen skal du sende en ansøgning om optagelse.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Motivation
 • Meditationserfaring 
 • Dokumentation for gennemført 8-ugers MBSR-kursus, årstal + underviser - eller tilsvarende oplysninger
 • Dokumentation for gennemført stilhedsretreat(s) - eller tilsvarende oplysninger
 • Uddannelsesbaggrund - vedlæg cv med foto
 • Andet, du mener, kan være relevant.

Fundamentals modul 2, 2019

For dem, der har gennemført 1. modul af uddannelsen i MBSR, afholder Dansk Center for Mindfulness modul 2 af MBSR-uddannelsen d. 26-30/8 2019. 

Optagelseskriterierne er:

 • Gennemført Fundamentals modul 1
 • Deltagelse i minimum et 8-ugers MBSR-forløb
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i minimum et stilhedsretreat a 5-7 dages varighed

Tid og sted:

Første dag start kl. 14 - sidste dag slut kl. 13.

Sostrup Slot, Maria Hjerte Engen 1, Gjerrild, 8500 Grenaa

Pris:

10.968 kr. - dækker undervisning og materialer.
Særskilt pris for kost og logi.

 

Practice Teaching Intensive (PTI)

Practice Teaching Intensive (PTI) er et 8-dages internat undervisningsforløb.

PTI har fokus på intensiv udvikling af MBSR-underviserfærdigheder og vil forberede dig på at skulle fungere som MBSR-underviser og hjælpe til forbedring af centrale færdigheder gennem:

 

 • Fokuseret indre arbejde
 • Stadig større fortrolighed med mangfoldige aspekter af MBSR-programmet
 • Præsentation og didaktisk formidling
 • Guiding i meditation
 • Guiding i yoga øvelser
 • Enquiry (særlig form for dialog og undersøgelse)
 • Gruppedynamik
 • Forberedelse af eget undervisningsmateriale.

Efter vellykket færdiggørelse af PTI er du i besiddelse af minimums-kvalifikationerne for påbegyndelse af egne 8-ugers kurser i MBSR.

Optagelseskriterier:

 

 • Gennemført Fundamentals (modul 1 og 2) 
 • Deltagelse i minimum ét 8-ugers kursus i MBSR
 • Gennemført minimum to stilhedsretreats á 5-7 dages varighed.


Tidspunkt:

Danmark 4. april til 12. april 2019.

Klik her for forhåndstilmelding.


Udenfor Danmark - se Mindfulness Center, Brown Universitet.


 

Gruppesupervision i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)

Gruppesupervision i MBSR: Påbegyndelse af undervisning.

Via online møderum, mødes du og op til fem andre MBSR-undervisere med en certificeret MBSR-seniorunderviser over 10 uger i et supervisionsforum. Uge for uge gennemgår I som gruppe MBSR-kursets forskellige mødegange, inklusive orienteringsmødet og heldagssessionen.

Gruppesupervision er særligt designet til nye MBSR-undervisere, der har gennemført Practice Teaching Intensive.
Sammen med andre nye MBSR-undervisere analyserer, studerer og undersøger I elementer og undervisningskompetencer for hver mødegang i MBSR-kurset. Faciliteret af en MBSR-seniorunderviser, får du erfaring og dybde med den dynamiske form MBSR-kurset har. Ved udforskning af de teamer, der opstår - både i undervisningsrummet og i dig som MBSR-lærer. Udforskningen vil blive understøttet af Mindfulness-Based Interventions Teacher Assessment.

 

Diskussion af praksis og udvikling som underviser

Derudover vil vi diskutere, hvordan du forbereder dig til undervisningen (herunder materialer og lydfiler), hvordan du møder dig selv i praksis med undervisningen, inquiry med deltagerne, og hvad der netop nu opstår i vores sind og hjerte, efterhånden som vi begynder at lære os selv at kende gennem MBSR-underviserpraksis.

Der vil ved hver mødegang være mulighed for ganske kort at dele hvor hver enkelt MBSR-lærer er i deres virke og også mulighed for at guide en kort mindfulness-øvelse i starten af hver session.
Yderligere detaljer omkring supervisionen vil blive beskrevet ved første session.

Bemærk: Gruppesupervision er et krav for dem, der begynder MBSR-læreruddannelsen pr. 1. januar 2017. Det er ikke et krav for dem, der er startet på uddannelsen før 2017, men centeret anbefaler det kraftigt.

Gruppesupervision kan ikke stå alene, hvis du ønsker at søge om certificering. Det kræver individuel supervision, uanset hvornår du er begyndt på uddannelsen som MBSR-underviser.

Forudsætninger for deltagelse i gruppesupervision:

 • Gennemført Fundamentals
 • Gennemført PTI
 • Undervisningserfaring fra 0-3 MBSR-kurser eller planer om at begynde undervisningen inden for seks måneder fra start af supervisionen
  Deltagelse i gruppesupervision kan fint lade sig gøre, selvom du ikke lige i den periode har ansvaret for et kursus. De erfaringer, du allerede har fra tidligere kurser, kan fint ligge grund for arbejdet ved hver session.  

Logistik:

 • 10 mødegange på en fastlagt ugedag og tid
 • Ét tema pr. session: Orienteringsmøde, de otte kursusgange og heldagssession
 • 1,5 time pr. gang
 • 4 - 6 deltagere pr. gruppe.

Dato for gruppesupervision:

Vi sammensætter gruppesupervision pr. henvendelse.
Kontakt os for tilkendegivelse for deltagelse og information om kommende mulighed.

Pris. 5.390,- kr. ekskl. moms (supervision er momsfritaget)

Individuel supervision i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)

Ved individuel supervision er du aktivt engageret i en-til-en dialog med en certificeret MBSR-seniorunderviser for individuel støtte, vejledning, dialog og feedback. Via online møderum eller pr. telefon, vil du undersøge, klarlægge og forfine undervisningskapacitet og dygtighed.

 

Forudsætninger for individuel supervision:

 • Gennemført Fundamentals
 • Gennemført Practice Teaching Intensive (PTI)
 • 3 godkendte retreats
 • MBSR gruppesupervision (krav ved påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2017)
 • MBSR-undervisningserfaring: 4-8 MBSR-kurser

 

Ansøgning om individuel supervision.

Supervision planlægges individuelt i den samme periode, som du underviser et 8-ugers MBSR-kursus, inklusiv orienteringsmøde og heldagssession. Der er krav om 10 supervisions-sessioner.


Ansøg minimum otte uger før planlagt orienteringsmøde og kursus.
I ansøgningen oplyses præcise datoer og tid på dagen for det kommende kursus for alle 10 mødegange.

MBSR-seniorunderviser/supervisor vil blive tildelt i forhold til tilgængelighed og timing af dit planlagte 8-ugers MBSR-kursus.

Varighed pr. session: 50-60 minutter.

Pris. 12.000,- kr. ekskl. moms

Send ansøgning til mindfulness@clin.au.dk.